Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Åk 5

Skapad 2021-01-21 17:27 i Jumkils skola Uppsala
Planeringen följer läromedlet Favorit Matematik 5A och 5B
Grundskola 5 Matematik
Vad gör en matematiker egentligen? Hur vet man att det är ett matematiskt problem man löser eller om det är en rutinuppgift? Vad behöver man kunna för att kunna lära sig att räkna med uppställningar för att visa hur man tänkt när man löst en uppgift? Vilka är orden som hjälper oss förstå och förklara matematiken? Det här och mycket annat kommer du att få vara med om under vårens matematikundervisning i 5:an.

Innehåll

Syfte/Mål

För att så småningom kunna göra allt som matematikundervisningen syftar till så behövs många verktyg. Några av dessa verktyg kommer vi att arbeta med under denna period. När perioden är över skall du kunna:

 • huvudräkning och uppställning med de fyra räknesätten
 • ekvationer och olikheter
 • multiplikationstabellerna
 • att räkna division
 • tal i bråkform, multiplicera bråk, dividera bråk och förkorta bråk
 • välja rätt räknesätt vid problemlösning
 • skriva egna problem
 • diskutera matteproblem med en kompis
 • förklara hur du har tänkt
 • mätning
 • geometri, mätning, omkrets och area
 • vinklar

Såhär kommer vi att arbeta:

 • genomgångar i helklass och ibland enskilda eller mindre grupp
 • räkna i matteboken/räknehäftet
 • muntliga uppgifter i par/i grupp
 • uppgifter i helklass där vi använder mini whiteboarden

Bedömning

 • hur väl du hänger med i genomgångarna och visar vad du kan
 • när du räknar i matteboken/räknehäftet och tränar på att visa hur du tänkt
 • när du arbetar med mini whiteboarden 
 • hur aktivt du deltar och försöker i paruppgifter/gruppuppgifter 
 • resultat på diagnoser och prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matematik Åk 5 Favorit matematik 5A

Du uppnår inte målet
INSATS KRÄVS
Nivå 1 - Du har nått delar av målet
PÅ VÄG MOT GODTAGBARA KUNSKAPER
Nivå 2 - Du har nått målet
GODTAGBARA KUNSKAPER
Nivå 3 - Du har nått målen med god marginal
MER ÄN GODTAGBARA KUNSKAPER
Algebra
Du ska kunna använda matematiska begrepp, göra enkla beräkningar och lösa rutinuppgifter.
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
Du behöver utveckla din förmåga att kunna använda matematiska begrepp, göra enkla beräkningar och lösa rutinuppgifter t.ex. 3 + x = 5.
Du vet att ett obekant tal kan beskrivas med en bokstav t.ex. 3 + x och börjar med hjälp kunna göra enkla beräkningar.
Du vet att ett obekant tal kan beskrivas med en bokstav t.ex. 3 + x och kan göra enkla beräkningar på ett fungerande sätt.
Du vet att ett obekant tal kan beskrivas med en bokstav t.ex. 3 + x och kan göra beräkningar på ett väl fungerande sätt.
Omkrets och area
Du ska kunna beräkna omkretsen och arean på olika geometriska former.
 • Ma  4-6
Du behöver utveckla din förmåga att kunna beräkna omkretsen och arean på olika geometriska former.
Du kan med hjälp beräkna omkretsen och arean på olika geometriska former.
Du har en förmåga att beräkna omkretsen och arean på olika geometriska former.
Du har en god förmåga att beräkna omkretsen och arean på olika geometriska former.
Vinklar och geometriska objekt
Du ska kunna mäta och namnge olika vinklar samt geometriska objekt. Du ska även veta en cirkels olika delar samt kunna ta reda på radien och diametern.
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
Du behöver utveckla din förmåga att kunna mäta och namnge olika vinklar samt geometriska objekt. Du ska även veta en cirkels olika delar.
Du kan med hjälp mäta och namnge olika vinklar samt geometriska objekt. Du kan en cirkels olika delar.
Du har en förmåga att mäta och namnge olika vinklar samt geometriska objekt. Du kan en cirkels olika delar.
Du har en god förmåga att mäta och namnge olika vinklar samt geometriska objekt. Du kan en cirkels olika delar.
Bråk del 1
Du ska kunna omvandla bråktal till blandad form och tvärtom. Du ska även kunna använda begrepp som hör till området.
Du behöver utveckla din förmåga att omvandla bråktal till blandad form och tvärtom. Du behöver även utveckla din förmåga att använda begrepp som hör till området.
Du kan med hjälp omvandla bråktal till blandad form och tvärtom. Du har börjat använda begrepp som hör till området.
Du har en förmåga att omvandla bråktal till blandad form och tvärtom. Du använder begrepp som hör till området.
Du har en god förmåga att omvandla bråktal till blandad form och tvärtom. Du använder begrepp som hör till området.
Bråk - Addition och subtraktion
Du ska kunna addera och subtrahera liknämniga bråk.
Du behöver utveckla din förmåga att addera och subtrahera liknämniga bråk.
Du kan med hjälp addera och subtrahera liknämniga bråk.
Du har en förmåga att addera och subtrahera liknämniga bråk.
Du har en god förmåga att addera och subtrahera liknämniga bråk.
Bråk - Förkorta
Du ska kunna förkorta bråk.
Du behöver utveckla din förmåga att förkorta bråk.
Du kan med hjälp förkorta bråk.
Du har en förmåga att förkorta bråk.
Du har en god förmåga att förkorta bråk.
Bråk - Multiplikation och division
Du ska kunna multiplicera och dividera bråk.
Du behöver utveckla din förmåga att multiplicera och dividera bråk.
Du kan med hjälp multiplicera och dividera bråk.
Du har en förmåga att multiplicera och dividera bråk.
Du har en god förmåga att att multiplicera och dividera bråk.
Addition och subtraktion
Du ska kunna beräkna huvudräkningsuppgifter, ställa upp och kunna lösa problem inom området.
Du behöver utveckla din förmåga att beräkna huvudräkningsuppgifter, ställa upp och kunna lösa textuppgifter inom addition och subtraktion.
Du kan med hjälp beräkna huvudräkningsuppgifter, ställa upp och kunna lösa textuppgifter inom addition och subtraktion.
Du har en förmåga att beräkna huvudräkningsuppgifter, ställa upp och kunna lösa textuppgifter inom addition och subtraktion.
Du har en god förmåga att beräkna huvudräkningsuppgifter, ställa upp och kunna lösa textuppgifter inom addition och subtraktion.
Multiplikation
Du ska kunna multiplikationstabellerna 1 - 12. Du ska kunna räkna multiplikation på olika sätt t.ex. uppställning och varje talsort för sig.
Du behöver utveckla dina förmågor inom multiplikationstabellerna 1 - 12. Du behöver utveckla dina förmågor att räkna multiplikation på olika sätt t.ex. uppställning och varje talsort för sig.
Du kan multiplikationstabellerna 1 - 12. Du kan med hjälp räkna multiplikation på olika sätt t.ex. uppställning och varje talsort för sig.
Du behärskar multiplikationstabellerna 1 - 12. Du har en förmåga att räkna multiplikation på olika sätt t.ex. uppställning och varje talsort för sig.
Du har automatiserat multiplikationstabellerna 1 - 12. Du har en god förmåga att räkna multiplikation på olika sätt t.ex. uppställning och varje talsort för sig.
Division
Du ska kunna räkna kort division, division med rest och division med 1, 10, 100 och 1000.
Du behöver utveckla din förmåga att räkna kort division, division med rest och division med 1, 10, 100 och 1000.
Du kan med hjälp räkna kort division, division med rest och division med 1, 10, 100 och 1000.
Du har en förmåga att räkna kort division, division med rest och division med 1, 10, 100 och 1000.
Du har en god förmåga att räkna kort division, division med rest och division med 1, 10, 100 och 1000.
Textuppgifter
Du ska kunna välja rätt räknesätt vid textuppgifter samt visa en fullständig uträkning. Du ska även kunna rätta dig själv genom att se om svaret är rimligt.
 • Ma  4-6
Du behöver utveckla din förmåga att välja rätt räknesätt vid textuppgifter samt visa en fullständig uträkning. Du ska även utveckla din förmåga att rätta dig själv genom att se om svaret är rimligt.
Du kan med hjälp välja rätt räknesätt vid textuppgifter samt visa en fullständig uträkning. Du kan med hjälp rätta dig själv genom att se om svaret är rimligt.
Du har en förmåga att välja rätt räknesätt vid textuppgifter samt visa en fullständig uträkning. Du rättar dig själv genom att se om svaret är rimligt.
Du har en god förmåga att välja rätt räknesätt vid textuppgifter samt visa en fullständig uträkning. Du rättar dig själv genom att se om svaret är rimligt.
Prioriteringsregeln
Du ska kunna använda prioriteringsregler vid beräkningar. T.ex. att du beräknar multiplikation före addition.
Du behöver utveckla din förmåga att använda prioriteringsregler vid beräkningar. T.ex. att du beräknar multiplikation före addition.
Du kan med hjälp använda prioriteringsregler vid beräkningar.
Du har en förmåga att använda prioriteringsregler vid beräkningar.
Du har en god förmåga att använda prioriteringsregler vid beräkningar.
Huvudräkning
Du ska kunna använda huvudräkning som strategi vid olika typer av uppgifter.
Du behöver utveckla din förmåga att använda huvudräkning som strategi vid olika typer av uppgifter.
Du kan med hjälp använda huvudräkning som strategi vid olika typer av uppgifter.
Du kan använda huvudräkning som strategi vid olika typer av uppgifter.
Du har en god förmåga att använda huvudräkning som strategi vid olika typer av uppgifter.
Negativa tal
Du ska kunna centrala metoder för beräkningar med negativa tal.
Du behöver utveckla din förmåga att använda metoder för beräkningar med negativa tal.
Du kan med hjälp genomföra beräkningar med negativa tal.
Du kan genomföra beräkningar med negativa tal.
Du har en god förmåga att genomföra beräkningar med negativa tal.
Beräkna vinklar
Du ska kunna vinkelsumman för en triangel och en fyrhörning. Du ska även kunna använda vinkelsumman för att bestämma vinklar i fyrhörningar och trianglar.
Du bör kunna vinkelsumman för en triangel och en fyrhörning. Du behöver utveckla din förmåga att använda vinkelsumman för att bestämma vinklar i fyrhörningar och trianglar.
Du kan vinkelsumman för en triangel och en fyrhörning. Du kan med hjälp använda vinkelsumman för att bestämma vinklar i fyrhörningar och trianglar.
Du kan vinkelsumman för en triangel och en fyrhörning. Du kan använda vinkelsumman för att bestämma vinklar i fyrhörningar och trianglar.
Du är säker på vinkelsumman för en triangel och en fyrhörning. Du har en god förmåga att använda vinkelsumman för att bestämma vinklar i fyrhörningar och trianglar.

Ma
Kunskapskrav matematik åk 4-6

F (insats krävs)
E
C
A
Lösa problem med strategier & metoder
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Beskriva tillvägagångssätt & resonera om rimlighet
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett välfungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Använda matematiska begrepp
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Matematiska uttrycksformer
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
Växla uttrycksform & resonera om begreppens relation
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Välja & använda matematiska metoder
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Redogöra för & samtala om tillvägagångssätt
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.
Föra och följa matematiska resonemang
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: