👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dikter åk5-6

Skapad 2021-01-21 21:21 i Östervåla skola F-6 Heby
Vi arbetar med att läsa, tolka och skriva egna dikter.
Grundskola 4 – 6 Svenska Bild
Dikter kan vara korta, långa, rimma eller inte rimma. Dikter kan vara både lätta och svåra att förstå. Vilka dikter fångar ditt intresse? Förhoppningsvis kommer du att få inspiration till att både läsa och skriva dikter när vi arbetar med detta tema.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • Syftet är att du ska få möjlighet att läsa och tolka olika sorters dikter.

 • Syftet är att du ska utveckla strategier för att skriva dikter med deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

 

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att arbeta med dikter återkommande under årskurs 5 och 6. Du kommer bland annat att möta

 • kedjedikter
 • femradingar
 • det kunde ha varit...
 • perfektdikter
 • räddikter
 • dikter som rimmar

Under arbetet med dikter kommer vi att

 • ha genomgångar om vad som kännetecknar en dikt och några olika slags diktformer.
 • gå igenom olika strategier för att skriva dikter.
 • läsa och samtala om dikter, tillsammans och enskilt.
 • repetera ordklasserna substantiv, adjektiv, verb och adverb
 • skriva dikter, tillsammans och enskilt.
 • skapa bilder som passar till dikterna.

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga att...

 • skriva dikter, ibland utifrån en given struktur och ibland fritt

 • uttrycka egna tankar och upplevelser i dikter

 • tolka dikter och föra resonemang om dikters budskap

 • kombinera text och bild 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6