Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande text - fabler

Skapad 2021-01-22 08:45 i Kungsbergsskolan Linköping
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska
Under det här arbetsområdet kommer vi att träna på att känna igen en fabel, läsa och förstå fabler samt skriva egna fabler. I slutet av arbetsområdet kommer vi även att tillverka egna pappdockor och spela in sin fabel för visning.

Innehåll

 • Läsförståelse: Analysera olika fabler
 • Skriva: skriva en fabel med rätt struktur
 • Grammatik:

dialog

ordspråk

 • Ge och ta emot respons
 • Använda digitala verktyg (skriva och spela in)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  SvA  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  SvA  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  SvA  4-6
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  SvA  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen på ett enkelt sätt.
  SvA  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
  SvA  E 6
 • I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  SvA  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  SvA  E 6

Matriser

Sv SvA
Berättande text - fabler

----------------------------------------->
--------------------------->
-------------------------------->
Jag förklarar
ett ordspråk med egna ord och ger ett exempel från vardagen när ordspråket kan användas.
ett ordspråk med egna ord.
flera ordspråk med egna ord och ger minst tre exempel från vardagen när ordspråken kan användas.
Jag skriver
dialoger och använder talstreck.
dialoger och använder dialoger samt sägesverb.
dialoger och använder talstreck, varierande sägesverb, kolon och kommatecken på rätt sätt.
Jag kopplar
egenskaper till djur i min berättelse.
egenskaper till djur i min berättelse och kan förklara valet.
egenskaper till djur i min berättelse och kan förklara valet samt få med egenskaperna på ett bra sätt i min fabel.
Jag skriver min fabel
med inledning och händelser i kronologisk ordning.
med inledning och händelser i kronologisk ordning samt passande rubrik.
med inledning och händelser i kronologisk ordning samt passande rubrik och sensmoral på slutet!
Jag ger respons till klasskamrat
genom att jag läser och markerar på checklista.
genom att jag läser och markerar på checklista samt berättar muntligt mina kryss.
genom att jag läser och markerar på checklista samt berättar muntligt mina kryss och ger förslag på förbättringar.
Jag tar emot respons från klasskamrat
genom att jag lyssnar på min kamrat och nickar instämmande eller ställer frågor.
genom att jag lyssnar på min kamrat och nickar instämmande eller ställer frågor samt gör ändringar i min text efter respons.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: