Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk med Polyglutt

Skapad 2021-01-22 09:38 i Gunnarsgårdens förskola Ale
Förskola
Vi kommer att arbeta med språk där vi tar hjälp av bland annat Polyglutt

Innehåll

Syfte och bakgrund

Vi vill ge barnen förutsättning att utveckla sitt intresse för språk både svenska och andra språk, bokstäver och berättelser.

Mål

Vårt mål är att barnen på ett lustfyllt och intressant sätt, får en större förståelse och lust för språk, bokstäver och berättelser. 

Undervisning

Vi kommer att lyssna på sagor i Polyglutt tillsammans på vår projektor, med hjälp av flano eller sagolådor  och prata om dem.

Vi kommer lyssna på sagor i Polyglutt på flera olika språk.

Vi kommer använda oss av klossar med barnens namn i samling för att uppmärksamma barnen och för att barnen ska kunna känna igen sitt egna namn. 

Vi kommer att använda oss av QR-koder med sagor för att inspirera barnen att lyssna på sagor även enskilt eller med en kompis. 

Vi kommer använda oss av olika material som memory 

Kopplingar till läroplanen

 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: