Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi och fysik

Skapad 2021-01-22 10:13 i HEDENS FÖRSKOLA Härryda
Förskola
Denna månad kommer vi att fokusera på kemi och fysik.

Innehåll

Bakgrund: Denna månad kommer fokus att ligga på kemi och fysik med enklare kemiska och fysikaliska processer. Vi hoppas på fortsatt kyla utomhus för att kunna göra spännande kemiska reaktioner utomhus och även att få testa fysikaliska fenomen både inom - och utomhus.

Innehåll:  Vi kommer att fokusera på att utmana barnen i fysikaliska och kemiska processer, med fokus på bland annat färger. Som vanligt kommer vi att ha utgångspunkt från Bu&Bä och undersöka om det händer kemiska eller fysikaliska processer i boken.

Syfte: Syftet är att utmana barnen vidare i fysik och kemi, och få en förståelse för att det inte är avancerade processer. Barnen ska utveckla “förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen” (Skolverket 2018, s.14). 


Indikatorer:

Detta ska barnen få utmana och fördjupa sig i. 

- Färger

- Fysikaliska och kemiska begrepp

- Enkla fysikaliska och kemiska processer

Strategier:

Miljön - Nu har vi skapat en ny miljö som innehåller skuggor och reflektion där barnen kan utmanas i deras fysikaliska fenomen. I ateljén kommer det ges möjlighet till att kunna blanda färg eller utmanas vidare i andra kemiska processer där olika experiment kan testas på.

Undervisningen - Detta kommer att grunda sig i barnen intressen om vad som fångas upp i boken Bu&Bä. Vi kommer att ha en grundtanke med undervisningen och det kommer att vara en lärariniterad undervisning men utifrån från barnens perspektiv och tankegångar.

Organisation - Projektet kommer att fortsätta leva vidare i verksamheten. Barnens alster kommer att lysa upp väggarna, vilket vi ger fortsatt samtalsämnen men även väcker en nyfikenhet för barn som inte velat testa visst material ännu. 

 

Förhållningssätt - Barnens nyfikenhet och vilja att våga utforska samt upptäcka kommer att utgångspunkt i vårt förhållningssätt. Vi kommer att upptäcka tillsammans med barnen med stor nyfikenhet, men aldrig låta ett barn göra om det inte vill. Vårt förhållningssätt är viktigt för barnens vilja till att vilja utvecklas och lära, och därav kommer vi alltid med nyfikenhet, glädje och vilja uppleva materialet tillsammans med barnen.

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
    Lpfö 18
  • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
    Lpfö 18
  • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: