Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vara rädd om miljön

Skapad 2021-01-22 10:25 i Förskolan Hallbacken Umeå
Förskola
Lärande för hållbarutveckling ur ett ekologiskt perspektiv med hjälp av Sopsamlarmonster.

Innehåll

Detta läsår kommer vi fokusera på Lärande för Hållbar Utveckling. Vi har terminen som varit jobbat utifrån ett socialt perspektiv med temat Vara rädd om varandra. Denna termin kommer vi fokusera på ett ekologiskt perspektiv med temat Vara rädd om miljön.

 

Det står i Läroplanen för förskolan (Skolverket 2018) att utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. Det står även att förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra samt hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling. Dessa mål kommer vi fokusera på denna termin med detta tema. Vi arbetar främst i projektgrupperna med detta men det kommer genomsyra hela verksamheten. I uppstarten av del två i detta tema kommer vi jobba med sopsamlarmonstrena som är ett material framtaget för förskolan. Alla olika slags sopor har ett eget monster till exempel Prassel, Metalica, Kompostina etc. Vidare kommer vi arbeta på olika sätt utifrån barnens olika behov, erfarenheter och intressen. Det kommer bli lekar, praktisk sopsortering och sagor i ämnet etc. Vi kommer också fokusera på de Globala målen. 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: