Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO - Kemi, Ämnen och vatten v. 4-11

Skapad 2021-01-22 10:50 i Sandåkraskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Kemi
Under vecka 4-11 kommer vi att arbeta med kemitemat: Ämnen och vatten. Du kommer bl.a. att få lära dig om vad allting är uppbyggt av, ämnenas tre former, fasövergångar och vatten. Vi kommer att ha ett kort test på arbetsområdet i vecka 11.

Innehåll

Ämnen, vatten och luft

Mål:

 • Veta att allting är uppbyggt av små byggstenar som kallas atomer.
 • Veta att molekyler är två eller flera atomer som sitter ihop.
 • Veta att olika ämnen består av olika molekyler.
 • Känna till modeller av atomer och molekyler.
 • Kunna ämnens tre former (fast, flytande, gas) och koppla dessa till vatten.
 • Kunna beskriva vad ämnens tre former beror på (temperaturen, hur tätt molekylerna sitter, hur mycket molekylerna rör sig).
 • Kunna fasövergångarna och veta vad de kallas (smältning, stelning, avdunstning, kondensering).
 • Kunna beskriva vattnets kretslopp utifrån en bild.
 • Genomföra en undersökning utifrån en instruktion.
 • Dokumentera en undersökning.

Arbetssätt:

 • Genomgångar
 • Filmer
 • Läsning av faktatexter
 • Läsförståelseuppgifter
 • Skriva texter
 • Undersökningar

 

Begrepp att kunna: atom, byggsten, molekyl, ämne, grundämne, kemisk förening, modell, kemisk beteckning, fast form, flytande form, gasform, is, vatten, vattenånga, temperatur, fasövergång, smältning, stelning, avdunstning, kondensering, materia, undersökning, hypotes, resultat, slutsats.

 

Bedömningsunderlag: 

Delta aktivt på lektonerna.

Genomförandet av undersökning.

Test i slutet av arbetsområdet, vecka 11.

 

 

Matriser

Ke
NO - Kemi, Ämnen och vatten v. 4-11

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Utvecklingsområde
Fakta
Atom, molekyl, ämnens tre former, vattnets former, fasövergångarna.
Du kan redogöra för viss fakta gällande Ämnen och vatten.
Du kan redogöra för mycket fakta gällande Ämnen och vatten.
Du behöver träna på att redogöra för fakta gällande Ämnen och vatten.
Beskriva och förklara med ämnesbegrepp.
Skillnad på atom och molekyl, skillnad på ämne i fast form och i gasform, vattnets kretslopp.
Du beskriver och förklarar någon del av Ämnen och vatten och använder dig av något kemibegrepp.
Du beskriver och förklarar flera delar av Ämnen och vatten och använder dig av kemibegrepp.
Du behöver träna på att beskriva och förklara med kemin begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: