👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

I sagans värld

Skapad 2021-01-22 11:14 i Bokebo förskola Eslöv
Förskola
I sagans värld får barnen möta de tre bockarna Bruse. Genom karaktärerna och olika undervisningar i olika miljöer, kommer barnen få öva och utveckla språkliga förmågor.

Innehåll

Syfte/ mål 

Barnen ska ges möjlighet till utökad språkförståelse och ordförråd. De ska även få utveckling och lärande i att hitta sin självkänsla, samt hitta tryggheten i att återberätta och dramatisera sagan med hjälp av olika material.

Hur/ Vad gör vi? 

Vi kommer undervisa barnen i olika arbetsformer

-Högläsning 
-sång 
-rita/måla
-skapa med hjälp av lera och naturmaterial 
-arbeta i utemiljön 
-Digitala verktyg där barnen kommer få utöva sin digitala kompetens. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18