👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uteverksamhet

Skapad 2021-01-22 12:18 i Bergabo förskola Eslöv
Förskola
Barnen utvecklar förståelse för natur och miljö. Syftet är att skapa intresse och nyfikenhet för naturvetenskap.

Innehåll

Vi använder oss mycket av vår närmiljö, dungen, snärjet och lekplatser. 
Tillsammans undersöker vi och utforskar naturen på ett lekfullt sätt, både på gården och i den miljö vi besöker.  Här följer vi barnens intresse och undersöker tillsammans med hjälp av olika material/redskap.
Barnen är delaktiga i hållbarutveckling och omsorg om vår miljö genom att vi skapar diskussioner med barnen om vad som inte hör hemma i naturen.

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
  Lpfö 18