👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Månadens grönt

Skapad 2021-01-22 12:34 i Bergabo förskola Eslöv
Förskola
Syftet är att barnen ska få kunskap och förståelse för olika grönsaker/frukter och växter.

Innehåll

Varje månad erbjuds barnen en ny grönsak. Vi använder våra sinnen och smakar på grönsaken i olika varianter. Vi samtalar tillsammans om var frukten/grönsaken växer, hur den växer, vad den behöver för att växa och hur den smakar. Utöver att vi smakar på månadens grönt får barnen också möjlighet att eventuellt använda frukten/grönsaken till annat med, som tex. i skapande. 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18