👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Timjan- Projektplanering 3

Skapad 2021-01-22 12:37 i 182341 Förskolan Kryddgården Stockholm Farsta
Förskola
Under höstterminen har alla förskolor i Hökarängen jobbat med vattenprojekt. På Timjan har vi jobbat med vattenfärg, djur och växter under havet och under vårterminen ska vi försätta jobba med vattnets kretslopp.

Innehåll

Syfte med avstämningsplanering

En avstämning i projektet görs för att följa upp projektbeskrivningen. Utifrån stödmaterialet reviderar ni eventuellt er projektbeskrivning. Skriv den reviderade projektbeskrivningen under vad, varför och hur längst ner.

 

Stödmaterial

Praktiskt tillvägagångssätt

 • Stäm av projektet mot fokuserade läroplansmål och åtgärdsförslag från WKI. Vilka områden har täckts in? Filtrera med hjälp av etiketter.
 • Använd er av delen Läroplan i Planering & Bedömning för att enkelt se hur ni har kopplat läroplansmål i lärloggar och planeringar.
 • Använd ert dokumentations- och reflektionsmaterial.
 • Hur går vi vidare utifrån reflektioner och analyser?
 • Behöver vi ändra/tillföra något i den pedagogiska miljön?
 • Vem gör vad?

Stödfrågor

 • Vad har vi gjort så här långt och varför?
 • Vad ser vi för lärande och utveckling bland barnen? Hur vet vi det?
 • Är projektet meningsfullt för alla barn? Hur vet vi det?
 • Vad tänker barnen? Vårdnadshavarna? Pedagogerna? Hur vet vi det?
 • Hur vill vi gå vidare och varför?

  

 

Vad (innehåll): Vattnets kretslopp- Vi ska prata om sötvatten, saltvatten. Hur regn- snö-hage.mm.. blir till?

 

Varför (syfte): Att vi ska kunna ge barnen de förutsättningarna att utveckla och förstå begrepp, hur vattnets kretslopp och natur fungerar. 

 

Hur (metod): Vi ska fortsätta att jobba i smågrupper, böcker, kort video om vattnets kretslopp och naturfenomen, genom att göra olika experiment. Skapande.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18