Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik 9E VT 2021

Skapad 2021-01-22 12:38 i Tappströmsskolan Ekerö
Grundskola 9 Fysik
Undervisningen i ämnet fysik ska syfta till att eleverna utvecklar nyfikenhet på och intresse för att veta mer om omvärlden. Eleverna ska därför ges möjligheter att ställa frågor om fysikaliska företeelser utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om fysiken i naturen och samhället samt ge dem förutsättningar att använda fysikens begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara fysikaliska

Innehåll

Tidsperiod

Vårterminen 2021 Vecka 3 - 13 

Prov Vecka 12

Vad ska jag lära mig?

Ur Digital Gleerups kapitel

* Värme och Väder

* Energi

*Atom och Kärnfysik

 

Mål Värmelära (termodynamik)

 • Förstå vad värme är
 • Kunna materiens olika former och övergångarna mellan dem
 • Förstå vad som händer när materia värms
 • Förstå vad som händer när materia förlorar värme
 • Förstå vad som är ovanligt med vatten och vilken betydelse detta har
 • Förstå hur värme sprids
 • Veta hur vi förutsäger vädret
 • Kunna förklara olika väderhändelser
 • Kunna förklara växthuseffekten
 • Kunna diskutera faktorer som kan påverka klimatet i framtiden

 

 • Veta något om olika temperaturskalor
 • Veta något om hur man kan minska värmespridning
 • Du ska även kunna planera en enkel undersökning, där du har fått reda på frågeställningen och vet vilket material som ska undersökas.

Mål Energi och arbete:

 • ·         identifiera och beskriva olika typer av energi
 •       kunna beskriva olika energiövergångar
 • och säga något om verkningsgraden vid övergångarna, samt diskutera energikvaliteten hos de energityper som övergången går mellan.
 •             förstå solenergins betydelse för jorden
 • ·         veta vad som menas med arbete inom fysiken (inklusive enheten för energi och arbete)
 • ·         kunna beräkna fysikaliskt arbete
 • ·         förstå och förklara energiprincipen
 • ·         förstå och förklara mekanikens gyllene regel
 • ·         veta vad som menas med effekt, och kunna göra beräkningar med effekt (inklusive enheten för effekt)
 • ·         kunna dela in olika energikällor i förnybara och icke förnybara.
 • ·         förstå hur el produceras i ett kraftverk, och förstå hur energienheten 1kWh är sammansatt.
 • ·         Du ska också kunna diskutera hur vi använder energi på bästa sätt.

Mål Atom- och kärnfysik

Mål (Främst tagna ur Gleerups fysik, gråmarkerade lågprioriterade).

·  

       Beskriva hur fission och fusion går till och vad man använder dessa till. Likheter och skillnader mellan hur ett kärnkraftverk och kärnvapen fungerar.

        Förklara vad en kedjereaktion är.

 • Förstå hur materien är uppbyggd

 • Förstå hur atomen är byggd av mindre partiklar

 • Veta vad som är gemensamt och skiljer ett ämnes isotoper

 • Veta vad radioaktivitet är

 • Kunna de olika typerna av joniserande strålning, alfa-, beta-, och gamma-strålning

 • Veta vad halveringstid är och hur kunskap om denna kan användas, till exempel med kol-14-metoden.

 • Förklara begreppen aktivitet och stråldos inom atomfysiken

 • Kunna ge exempel på praktisk nytta av radioaktivitet och röntgenstrålning

 • Kunna beskriva varningstecknet för radioaktivitet

 • Förstå problemet med radonhus

 • Veta hur vi får energi i våra kärnkraftverk

 • Veta vilka säkerhetssystem vi har i en kärnreaktor

 • Veta hur kärnbränsle och avfall hanteras

 • Redogöra för för-och nackdelar med kärnkraftverk

 • Veta hur många kärnreaktorer vi har i Sverige och var de finns

 • Veta vad som hände i Hiroshima och Nagasaki

 • Veta något om militär användning av kärnenergi

 • Veta hur olika typer av spektrum bildas

 • Förstå att ämnena går att känna igen på sina linjespektrum

 • Veta vad som är typiskt för laser

 • Veta något om upptäckten av radioaktiviteten

 • Förstå hur olika radioaktiva ämnen bildas i en sönderfallsserie

 • Veta hur olika typer av joniserande strålning stoppas

 • Veta något om hur vi upptäcker och mäter radioaktivitet

 • Veta något om följderna av Tjernobylolyckan

 • Veta något om de grundläggande krafterna och materiens allra minsta byggstenar

 

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

* Aktivt deltagande på lektioner där du ställer frågor och diskuterar

* Instuderingsuppgifter

* Laborationsplanering värmelära

* Utdelat laborationsuppgifter och simuleringar.

* Redovisat labbrapport Atom o Kärnfysik

* Laborationer

* Läxförhör 

* Fysikprov

 

Hur ska vi nå dit? (Planering och hänvisning till material)

Planering i Gleerups, fysik 9F

(I Gleerups-planeringen finns även länkar till en del simuleringar i Phet Colorado.)

 

Veckoplanering

 

Innehåll

Uppgifter

Förklara Resonera

Laborationer

Övriga moment

1V2+3 Inledning FysikVärme o Väder* Temperatur* Värme o Rörelse* Vatten en underlig Vätska* Värme Sprider sig

Repetition krafter
3.1 -- 3.73.8 - 3.145.1-5.4 Planera värmeledningslaboration tisdag v. 3.
Ena halvan av klassen energiöverförings-schema.
Gör väderdelen hemma, se en väderleksrapport på nyheterna.Begreppslistor (att själv fylla i) har tilldelats i Teams. 
2V4

Energi

 • Solen driver oss.
 • Energiformer
 • Energi o Arbete
10.1- 10.510.6 -10.1310.14-

Energiöverförings-schema andra halvan (måndag).

Energiövergångar med demo tisdag.

Energi och arbete torsdag.

 

 

3

V5

Energi och effekt

 • Effekt
 • Energikällor
 • Energienheter Sammanfattning Energi/Begrepp

10.14-10.19

10.20-10.26

10.27-10.31

 
Hållbart utveckling/frågor

4

V6

Atom o Kärnfysik

 • Atomen
 • Radioaktivitet
 • Kärnklyvning
11.1-11.811.9.11.14 Labb strålningredovisning
Besvara Hållbart utveckling/frågor

5

V7

Atom o Kärnfysik
 • kol-14-metoden
 • Kärnenergi
 • Militär användning
11.15 -11.20 Helklass-lektion om kol-14-metoden Hållbart utveckling/frågor

6

V8

Atom o Kärnfysik

 • Fusion
 • Ljus från Atomen
 • Strålning från Atomkärnan
 • Sönderfallsserien
  Sammanfattning: Atom o Kärnfysik/Begrepp
11.24 -- 11.3111.32 -- 11.38  

V9 Sportlov      

7

V10

Repetition      

8

V12

FYSIKPROV      

9

V13

Atom o Kärnfysik

Hållbart utveckling/frågor

     
V14 Påsklov      

 

 

 

Uppgifter

 • Fysik: läxa till tors. v8 (Gleerups)

 • Läsläxa fysik vecka 5

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: