👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik VT 21

Skapad 2021-01-22 13:01 i Tullbroskolan Falkenberg
Grundsärskola 7 – 9 Teknik
Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för samhällens utveckling. För att förstå teknikens roll för individen, samhället och miljön behöver den teknik som omger oss göras synlig och begriplig.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om tekniska lösningar i vardagen, hur de fungerar och kan användas. Undervisningen ska syftar också till att stimulera elevernas intresse för teknik. Förmågorna vi kommer beröra är att jämföra tekniska lösningar i vardagen utifrån ändamålsenlighet och funktion, hantera redskap och teknisk utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt, samt använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler. 

Centralt innehåll vi kommer arbeta med:

 • Strategier för att hantera och utveckla tekniska lösningar
  • Tillvägagångssätt för att lösa tekniska vardagsproblem och behov, till exempel om lampan slocknar och att inreda rum
  • Dokumentation med förklarande ord och begrepp, till exempel i form av enkla skisser, bilder och med fysiska och digitala modeller
  • Manualer för redskap och teknisk utrustning i närmiljön
 • Teknik, människa, samhälle och miljö
  • Tekniska system i hemmet och samhället, till exempel vatten-och avloppssystem och system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar. Systemens förändringar över tid och några orsaker till det
 • Ämnesspecifika begrepp
  • Ord, begrepp och symboler inom ämnet teknik för att till exempel samtala om teknik och utvärdera arbetsprocesser

Bedömning - vad och hur

Bedömning kommer ske löpande vid arbetets gång.

 • Vid diskussioner i klassen
 • Enskilda uppgifter
 • Ditt designade rum

Undervisning och arbetsformer

Vi arbetar med genomgångar, filmer, diskussioner, enskilda uppgifter och design av ditt rum. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan bidra till att utforma förslag till hur något vardagligt problem kan lösas med hjälp av teknik.
  Tk  E 9
 • Eleven bidrar till dokumentationer av arbetet med olika uttrycksformer och medverkar i att beskriva intentionen med arbetet.
  Tk  E 9
 • Eleven medverkar i att på ett säkert och ändamålsenligt sätt använda redskap och teknisk utrustning för kommunikation, informationssökning och andra användningsområden.
  Tk  E 9
 • Dessutom medverkar eleven i att använda manualer för att få utrustningen att fungera.
  Tk  E 9
 • Eleven kan bidra till resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 9
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om teknik och tekniska lösningar, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
  Tk  E 9