👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Unsere Planet

Skapad 2021-01-22 13:12 i Stenhammarskolan 7-9 Flen
Grundskola F Moderna språk - språkval
I vår nästa kurs kommer vi att fokusera på att uttrycka oss i skrift. Du kommer att få läsa texter som du sedan ska sammanfatta. Som grammatiskt moment ingår preteritum av svaga och starka verb. Temat för kursen är miljöfrågor. Temat återkommer i muntliga övningar och hörövningar. Vi slår ihop den här kursen med filmen Die Fälscher.

Innehåll

Förmåga:

Du kommer att få förutsättningar att visa och utveckla din förmåga att:

 • Förstå text

 • Förstå tal

 • Redogöra för något du har läst eller hört

 • Att använda strategier

 • Att uttrycka sig i tal

 • Att uttrycka sig i skrift

 • Att använda sig av strategier i kommunikationen

Mål:

 • Att läsa och sammanfatta olika texter

 • Att kunna prata om miljön och klimatet

 • Att kunna använda preteritum, svaga och starka verb

 • Att kunna använda frågepronomet: wer.

 • Att kunna skriva olika texter

 

Studiekällor och arbetsstoff:

 • Genau 4, texttbok, kapitel 4.

 • Genau 4, övningsbok kap 4

 • Digitala övningar

 • Material hämtade från andra olika källor

 

Instruktioner:

Vi kommer att arbeta med övningar i kapitel 4. 

Muntlig examinationsuppgift:

 • Att kunna prata om miljön och klimatet, v 5

Skriftlig examinationsuppgift:

 • Att kunna skriva en filmrecension, v 3
 • Att kunna sammanfatta två texter: text B i boken och en text som du väljer själv. Ingår gör också att lära sig ny ord kopplade till texterna vi jobbar med, fredag v 4.

 • Att skriva en sammanhängande berättande text i preteritum.

Uppgifter

 • Unsere Planet

Matriser

M2
Bedömningsmatris enligt kunskapskraven för Moderna språk, Lgr 11 Brattebergsskolan åk 7-9

LYSSNA OCH LÄSA - Elevens förmåga att:

 • M2   förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • M2   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • M2   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå

TALA, SKRIVA OCH SAMTALA - Elevens förmåga att:

 • M2   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • M2   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå
Kan formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar skriftligt.
Kan formulera sig enkelt och relativt tydligt med fraser och meningar skriftligt.
Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande skriftligt.
Kan bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar för att förtydliga och variera sin kommunikation.
Kan bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar för att förtydliga och variera sin kommunikation.
Kan bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar för att förtydliga och variera sin kommunikation.
Kan välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Kan välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Kan välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

MODERNA SPRÅK I VÄRLDEN - Elevens förmåga att:

 • M2   reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå