Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik VT2021 åk 9

Skapad 2021-01-22 13:34 i Gylle skola Borlänge
Matematik!
Grundskola 7 – 9 Matematik
Matematik genomsyrar vår vardag. Den finns överallt. Du använder den dagligen på många olika sätt. Vi kommer att ha mycket matteprat.

Innehåll

 

Vi fortsätter på dessa moment:

År 9

- Geometri (Spegling och symmetri, Kvadratrot, Pythagoras sats)

- Samband och förändring (Procent, Funktioner, Proportionalitet)

- Statistik och sannolikhet (Träddiagram, tabeller och diagram)

Problemlösning

 

Tidsplanering:

Matte åk 9                  VT-21      

 

Vecka

Lektionsplanering (ändras vid behov)

Läxa

10

4.2 + 4.3

Göra klart och förstå tom 4.3

11

4.4 + 4.5

Göra klart och förstå tom 4.5

12

4.6 + Blandade uppgifter

Göra klart och förstå tom 4.6 och plugga inför provet

13

Repetition + Prov kap 3-4

Förbereda sig för provet

14

Påsklov

 
15

5.1 + äldre nationella prov.

Jobba i äldre NP

16

5.2 + äldre nationella prov Jobba i äldre NP

17

5.3 + äldre nationella prov

Jobba i äldre NP

18

"Nationella prov"

 

19

5.4 + 5.5

Göra klart och förstå tom 5.5

20

Repetition + Blandade uppgifter

Plugga till testet

21

Test kap 5

Förbereda sig till testet

22

Tema + Betygs diskussion  

23

SKOLAVSLUTNING 

 

 

   
     

 

Kap3: Repetitionssidor att träna på inför prov kap3och4 (på lektionstid eller hemma):

- Sammanfattning s 143
- Blandade uppgifter s 145-147
- Träna mer s 149-150
- Repetition s 311-312(uppgift 26-35)

 

Kap4: Repetitionssidor att träna på inför prov kap3och4 (på lektionstid eller hemma):

- Sammanfattning s 203
- Blandade uppgifter s 205-208
- Träna mer s 210-212
- Repetition s 312-314(uppgift 36-47)

 

Repetitionssidor att träna på inför test kap5 (på lektionstid eller hemma):

- Sammanfattning s 252
- Blandade uppgifter s 254-256
- Träna mer s 258-260
- Repetition s 315-316(uppgift 48-55)

 

Om du vill lyssna på boken så använder du dig av: https://www.inlasningstjanst.se/

Filmer för alla moment hittar du på: http://www.matematikbokenxyz.se/elever/filmer.html

Mattefilmer + quiz för olika moment med andra språk hittar du på: www.studi.se

Du hittar fler gamla nationella prov uppgifter på: http://www.su.se/primgruppen/matematik/%C3%A5rskurs-9/tidigare-prov

 

Arbetsprocess

Läraren kommer att ha föreläsningar och genomgångar av alla moment.

Eleverna arbetar sedan med uppgifter i matematikboken enskilt och i grupp.

Läraren hjälper och assisterar eleverna under arbetet.

Eleverna testar sig själva med diagnoser.

Eleverna fördjupar sig eller tränar mer i de olika momenten.

Eleverna avslutar arbetsperioden med ett skriftligt prov.

 

Förmågor du ska visa under terminen:

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma

Matriser

Ma
MATEMATIK kunskapskrav åk 7-9

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för betyg E - C- A i slutet av årskurs 9.
E
C
A
Problemlösningsförmåga
Du kan på ett ganska bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att lösa problem.
Du kan på ett bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar bra för att lösa problem.
Du kan på ett mycket bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att lösa problem.
Kommunikativ förmåga
Du kan beskriva på ett ganska bra sätt hur man kan lösa matteproblem. Du diskuterar på ett enkelt sätt om resultaten är rimliga. Du hjälper till att ge något förslag på andra sätt att lösa problem.
Du kan beskriva på ett ganska bra sätt hur man kan lösa matteproblem. Du diskuterar på ett utvecklat sätt om resultaten är rimliga. Du ger något förslag på andra sätt att lösa problem.
Du kan beskriva på ett mycket bra sätt hur man kan lösa matteproblem. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om resultaten är rimliga. Du ger något förslag på andra sätt att lösa problem.
Begreppsförmåga
Du har baskunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett ganska bra sätt i situationer som du känner till väl.
Du har goda baskunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett bra sätt i situationer som du känner till.
Du har mycket goda baskunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett mycket bra sätt i nya situationer.
Begreppsförmåga
Du kan beskriva matematiska begrepp med hjälp av saker, symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett ganska bra sätt.
Du kan beskriva matematiska begrepp med hjälp av saker, symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett bra sätt.
Du kan beskriva matematiska begrepp med hjälp av saker, symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett mycket bra sätt.
Begreppsförmåga
Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur begreppen hör ihop.
Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur begreppen hör ihop.
Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur begreppen hör ihop.
Problemlösningsförmåga
Du kan göra enkla uträkningar i aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik, samband och förändring på ett ganska bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att göra uträkningar.
Du kan göra enkla uträkningar i aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik, samband och förändring på ett bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar bra för att göra uträkningar.
Du kan göra enkla uträkningar i aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik, samband och förändring på ett mycket bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att göra uträkningar.
Kommunikativ förmåga
Du kan beskriva och prata på ett ganska bra sätt om hur man kan göra uträkningar. Du använder bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttryck som passar ganska bra ihop med situationen.
Du kan beskriva och prata på ett bra sätt om hur man kan göra uträkningar. Du använder bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttryck som passar bra ihop med situationen.
Du kan beskriva och prata på ett mycket bra sätt om hur man kan göra uträkningar. Du använder bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttryck som passar mycket bra ihop med situationen.
Problemlösningsförmåga+kommunikativ förmåga
Du kan förklara hur du tänkt och förstår hur andra tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett ganska bra sätt.
Du kan förklara hur du tänkt och förstår hur andra tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett bra sätt.
Du kan förklara hur du tänkt och förstår hur andra tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett mycket bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: