👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi vecka 4-8

Skapad 2021-01-22 13:48 i Aspenskolan Tierp
Grundskola 7 – 9 Geografi
Jordens befolkning ökar i snabb takt. Det beror främst på att antalet människor i världens fattigaste länder blir fler. Jämfört med för några årtionden sedan så skaffar man sig visserligen färre barn idag, men tack vare bättre sjukvård överlever fler barn än tidigare. Den delen som behandlar till exempel hur ett lands befolkning ökar eller minskar, hur stor andel unga och gamla en befolkning har, hur människor flyttar mellan länder och från landsbygd till stad kallas befolkningslära eller demografi. (Utkik, Geografi 2017)

Innehåll

Planering

Vecka 

 

Område 

4

 

Genomgång av arbetsområde "Världens befolkning"

Vad är en kåkstad? s.106-107

Världens befolkning ökar s. 109-110

5

 

Var bor människorna? s. 114

Kartövning övning 7:1

 

Demografi s. 112-113

Familjeplanering i Kina och Indien 

Befolkningslära s. 119-121

7   

Demografisk transitionen s. 122

Ord och begrepp - Kunskapskontroll på torsdagslektionen! 

 8

 

 SPORTLOV

9

 

Migration, ord och begrepp 

 10

 

Migration, ord och begrepp 

11  

Gruppuppgift, repetition 

 12

 

Skrivuppgift där ord och begrepp behandlas 

13

 

 PÅSKLOV

14

 

 

 

Tips på länkar för repetition:

https://www.ne.se/play/twig/program/setwg00822

https://www.ne.se/play/twig/program/setwg00764

https://www.youtube.com/watch?v=p8B0SuhngPk

 

Begreppslig förmåga:

Förstå vad centrala begreppen betyder

Relatera olika begrepp till varandra

Använda begrepp i nya sammanhang

 

Analysförmåga:

Beskriva orsaker och konsekvenser, föreslå lösningar

Påvisa och förklara samband

Se utifrån olika perspektiv

Jämföra likheter och skillnader

Jämföra fördelar och nackdelar

Uppgifter

 • Läxförhör/kunskapskoll Världens befolkning - Ord och begrepp

 • Påfyllnad av ord och begrepp

 • Var bor människorna?

 • Egen informationssökning

 • Påfyllnad till ord och begreppslistan

 • Ord och begrepp

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.
  Ge  7-9
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
  Ge  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
  Ge  E 9
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 9
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
  Ge  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
  Ge  C 9
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
  Ge  C 9
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
  Ge  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
  Ge  A 9
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Ge  A 9
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
  Ge  A 9