Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelsesånger

Skapad 2021-01-22 13:58 i 223311 Förskolan Svandammsgården Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Genom att använda rörelsesånger får barnen uppleva fysisk aktivitet tillsammans med rim, ramsor, takt och ton.

Innehåll

Innehåll

Område, läroplansmål: beskriv kort vilket intresseområde och/eller läroplansmål som

undervisningsplanen avser. Aktiviteten ligger inom området estetiska uttrycksformer och rörelse.

 

Varför har ni valt detta område?
Vi har valt utifrån vårt projekt ” identitet” där kroppen är en stor del av vår identitet.

 

Gäller undervisningsplanen för hela gruppen, eller bara för några av barnen i gruppen?

Undervisningsplanen gäller för hela barngruppen.

 

Vilket lärande förväntar ni er att det ska ske hos barnen?

Vi har en förväntan om att barnen ska tycka det är roligt och att få möjlighet att utmana sin motorik.

 

 

Stödfrågor

Hur organiserar ni den målstyrda undervisningen utifrån:

Vi delar in barnen i grupper om max 6 barn, 2 dagar i veckan i 3 veckor. Då ska alla 36 barn ha fått lära sig nya rörelsesånger.

        Förhållningssätt? Hur ser ni till att alla barn blir delaktiga? Hur ska värdegrundsarbetet synliggöras? 

Vi delar in den stora barngruppen i små grupper så att pedagogen lättare kan kommunicera med varje 

        Tid? När ska den målstyrda undervisningen ske?

Onsdag och torsdag kl. 9.30 under vår projekttid. Vi kommer ev filma tillfället så att barnen sedan kan titta och reflektera kring det de varit med om

Kopplingar till läroplanen

  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö 18
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: