Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO Åk 1

Skapad 2021-01-22 14:39 i Ljungviksskolan Lerum
Grundskola 1 SO (år 1-3)
Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och utvecklar samhällen. I dag står människor i olika delar av världen inför både möjligheter och problem kopplade till digitalisering, globalisering, hållbar samhällsutveckling och interkulturella relationer. Kunskaper om samhället ger oss verktyg så att vi kan orientera oss och ta ansvar för vårt handlande i en komplex värld.

Innehåll

 
 • Vad ska vi lära oss?

  Att leva tillsammans

  Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu. 

  Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan.

   

  Att leva i närområdet

  Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.

  Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.

   

  Att leva i världen

  Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.

  Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.

   

  Att undersöka verkligheten

  Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg

   

   

    Hur ska vi lära oss detta? 

  • intervjua, läsa texter och samtala kring bilder 

  • prata om ord och begrepp som rör ämnet 

  • diskutera film och skönlitteratur 

  • genomföra vissa praktiska moment kopplat till hur skolan var förr 

  •  

  Bedömning - Vad som ska bedömas och hur det går till.  

  Du visar dina förmågor genom : 

  • att observera olika situationer i vardagen 

  • att delta i diskussioner

  •  att delta i klassråd

  • att genomföra intervjuer

 

 •  

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3

Matriser

SO
SO Åk 1

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
 • SO  1-3
 • SO  1-3
 • SO  1-3
 • SO  1-3
 • SO  1-3
 • SO   3
 • SO   3
 • SO   3
 • SO   3
 • SO   3
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: