Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kap 6 Tal & problemlösning

Skapad 2021-01-22 15:52 i Hässelby Villastads skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Matematik
Under detta arbetsområde så kommer vi att titta närmare på tal i olika former samt hur vi kan räkna med olika tal. Vi kommer även att lära oss vad binära tal är och hur vi har användning av dessa.

Innehåll

 

PP & Matteplanering för åk 6                 

 

Kapitel 6, Tal, i Matte Borgen åk 6

 

Centralt innehåll

 

Tal åk 4-6

 

 • Positionssystemet för tal i bråkform. Det binära talsystemet och talsystem som används i några kulturer genom historien.
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare.  Metodernas användning i olika situationer.
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde, och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

 

Ämnesspecifika förmågor

 

I matematik finns fem förmågor som vi jobbar utifrån – Problemlösning, Begreppskunskap, Metoder, Resonemang och Kommunikation – i detta avsnitt jobbar vi dock extra med, samt bedömer 3 av dessa:

 

1.       Begrepp

 

Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

 

2.       Metoder

 

Välja och värdera de metoder som finns för att lösa uppgiften på.

 

3.       Problemlösning

 

Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder

 

4.       Resonemang

 

Att kunna resonera kring matematiska lösningar

 

Mål:

 

 • Kunna förklara skillnaden och växla mellan hela tal, negativa tal, positiva tal, decimaltal och tal i bråkform
 • Kunna läsa och skriva stora tal som  ex.  23 659 234
 • Kunna multiplicera heltal som 23 x 45
 • Kunna multiplicera decimaltal som 2,3 x 3,5
 • Kunna dividera ett heltal där kvoten blir ett decimaltal ex. 15/ 4
 • Använda begreppen nedan i ett sammanhang så att vi ser att du har förstått dem.
 • Känna till och skilja på lägesmåtten: typvärde, medelvärde och median.

 

 

 

Begrepp:

 

Hela tal, negativa tal, positiva tal, miljon, binärt tal, typvärde, medelvärde, median.

 

(sedan tidigare begrepp: decimaltal: heltal, hundradel, tiondel, ental, tiondel, hundradel, tusendel, täljare, nämnare, kvot, faktor, produkt,term, summa, differens, tallinje, bråkform )

 

Vecka

Genomgång på lektion

Sidor

5

Introduktion av kapitlet

Tal

Sid. 6-7

Sid. 8-9

6

Stora tal

Uppställning multiplikation med heltal

Uppställning multiplikation med decimal

Sid. 10-11

Sid. 12

Sid. 13

7

Division

Det binära talsystemet

Arbeta tillsammans

Sid. 14-17

Sid. 18-19

Sid. 20

8

Diagnos 6

Röda sidor

Utmaningen

Repetera på valfria sidor i Målgång

Sid. 21

Sid. 28-32

Sid. 34-35

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: