👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema vatten

Skapad 2021-01-22 16:18 i Söraskolan Österåker
Grundskola 2 NO (år 1-3)
Du ska få lära dig om vattnets olika former, fast , flytande och gas. Du ska också få lära dig om vattnets kretslopp. Vi kommer göra flera olika spännande experimenter där du får utforska is, vatten och ånga. Du kommer få se film, rita, skriva och berätta om det du arbetar med. Du kommer få lära dig massor med ord och begrepp som handlar om vatten.

Innehåll

Vad ska vi lära oss? 

Du ska få lära dig:

 • att vatten kan finnas i tre olika former, fast, flytande och gas
 • om vattnets kretslopp 
 • begrepp som tillhör området

 

Hur ska vi arbeta? 

 • se filmer
 • göra experiment
 • läsa texter
 • gemensamma diskussioner

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO
Vatten

Matris över temat vatten:

Behöver träna mer
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Vatten
Kan vattnets olika faser (fast, flytande och gas).
Kan vattnets olika faser (fast, flytande och gas) och kan beskriva och förklara övergången mellan de olika faserna
Begrepp
Har kännedom om kokning och avdunstning.
Kan beskriva och förklara begreppen kokning och avdunstning.
Begrepp
Har kännedom om begreppen kondensering och smältning
Kan beskriva och förklara begreppen kondensering och smältning.
Vattnets kretslopp
Har kännedom om vattnets kretslopp och vet att vattnet används om och om igen.
Kan enkelt beskriva och förklara vattnets kretslopp och vet att vattnet används om och om igen.