👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild - Serier

Skapad 2021-01-22 16:18 i Oxledsskolan F-6 Partille
Grundskola 4 Bild
Under VT21 ska eleverna lära sig om, samt teckna sin egen serie. Fokus ligger på bildberättande och bildskapande genom teckning.

Innehåll

VAD?
Genom att eleven får bekanta sig med olika berättande och informativa bilder, titta på serier, inspireras av illustrationer och film ska eleven sedan skapa sin egen serie. Eleven ska skapa minst en karaktär, ge denna egenskaper och sedan ska denna utföra någon handling genom mediet serie. Eleven ska lära sig att göra egna berättande och informativa bilder. Under arbetet ska eleven prova att inspireras på olika sätt, tänka kring karaktärer, lära sig olika typer av serieberättande och att teckna. Ytterligare kommer vi att behandla hur en kan använda sig av enkla linjer och symboler för att förmedla något i bild.

- vad är och hur gör en serier
- färger och formers betydelse
- bildberättande
- bildkomposition
- designa karaktärer
- tempo/bildflöde
- bildmanus

HUR?
Vi börjar arbetsområdet genom olika övningar att uttrycka olika saker under en kortare tid, exempelvis känslor, karaktärer och rörelse. Sedan går vi tillsammans igenom vad serier kan vara och se ut, hur en kan skapa sin egen serie för att sedan göra vår egen. Eleverna arbetar enskilt med att utveckla karaktär och bildmanus för att sedan skapa sin seriestripp, mellan 3-5 rutor lång. Eleven ska använda sig av några typiska element för serieteckning. Eleven ska även reflektera över sitt arbete i loggbok.

Bedömning
Jag kommer att bedöma din förmåga att:
- skapa en egen serie med typiska element för serieteckning
- berätta genom bilder
- finna handlingsalternativ som för bildarbetet framåt
- reflektera över det egna bildskapandet
- arbetsprocessen från skiss till klar serie
- delta aktivt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6