👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vänpass VT21

Skapad 2021-01-22 16:25 i Munspelets skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 9
Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang.

Innehåll

 

Syfte

 

Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang.

 

Skolans mål är att varje elev: kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstagande grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter, respekterar andra människors egenvärde, tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor, kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen”. (Lgr 11, Normer och värden)Mål för elev

 

Eleverna ska träna sig på att:

 

  • respektera andra människors egenvärde,

  • ta avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverka till att hjälpa andra människor,

  • leva sig in i och förstå andra människors situation och utveckla en vilja att handla också med deras bästa för ögonen.Innehåll

  • Vi kommer att titta på filmer och diskutera dessa.

  • Vi kommer att göra fyrahörns-övningar med syfte att träna på att våga stå för sina åsikter samt respektera andras åsikter.

  • Diskussionsfrågor kring vänskap.

  • Samtal kring olika känslor.

  • Dramaövningar.

 

Genomförande

 

Vi diskuterar det som händer i filmen tillsammans och pratar om hur de i filmen hade kunnat lösa problemen på ett annat sätt.

 

Vi arbetar med hur du är en bra kompis genom att:

 

  • Diskutera frågor kring vänskap.

  • Arbeta med skapande som rör vänskap och värdegrund.

 

Med utgångspunkt i boken ”Känsloboken” (R. Ahangaran, 2020) kommer vi att prata om vad känslor är samt vilka olika typer av känslor som finns. Vi kommer även arbeta med dramaövningar.

 

Redovisning

Deltagande i diskussioner och i de aktiviteter som görs på vänpasset.