👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De mäktiga fem

Skapad 2021-01-23 07:30 i Ljungsbro skola Linköping
Grundskola 2 Teknik
"De mäktiga fem" handlar om några enkla maskiner som kan hjälpa oss människor att utföra tunga arbeten. De här enkla maskinerna finns lite överallt och du använder dem varje dag. Till enkla maskiner räknas lutande planet, kilen, skruven, hävstången och hjulet som du nu ska få lära dig mer om.

Innehåll

Lärandemål

De så kallade enkla maskinerna följer alla mekanikens gyllne regel: Det som vinns i kraft förloras i väg. Det handlar om att spara kraft. I det här arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla dina kunskaper om följande enkla maskiner:

·       Lutande planet

·       Kilen

·       Skruven

·       Hävstången

·       Hjulet
                 

Du ska förstå hur de olika maskinerna fungerar och hur de har förändrats över tid.

Kunna ge exempel på redskap eller verktyg som bygger på de enkla maskinerna.

Förstå nyttan av de enkla maskinerna när vi använder dem i vardagen.

Bli uppmärksam på olika mekanismer i vardagsföremål och lära dig olika tekniska begrepp.

 

Undervisningens innehåll

Vi kommer att:

Ha gemensamma genomgångar.

Göra egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.

Se på filmklipp om de enkla maskinerna.

Dokumentera i form av skisser, bilder och text.

Undersöka skolans och skolgårdens olika exempel på enkla maskiner.

 

Material

Filmklipp: "De mäktiga fem" och Hans Perssons "Kreativ NO" http://www.hanper.se/video/teknik/

Böcker "De mäktiga fem"

Material för eget konstruktionsarbete.

 

Begrepp

Teknik, enkla maskiner, mekanism, Lutande planet,  Kilen, Skruven, Hävstången,  Hjulet, axel, kraft

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att

Namnge de fem enkla maskinerna, var du kan hitta dem och hur de kan hjälpa oss i vår vardag.

Berätta om hur någon av de enkla maskinerna har förändrats över tid.

Deltagande i diskussioner.

Dokumentation, i text och bild.

Konstruera några enkla maskiner.

Återkoppling

Du visar att du når målen genom att genomföra arbetsuppgifterna: delta i diskussioner, dokumentera och konstruera. Du kommer också genomföra en skriftlig bedömningsuppgift som visar dina kunskaper.

Uppgifter

 • Utvärdering

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3