👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekvationer, uttryck och mönster, årskurs 5

Skapad 2021-01-23 18:44 i Långsjöskolan Norrtälje
Grundskola 5 Matematik
Du får lära dig om likheter och olikheter, obekanta tal och ekvationer. Du får lära dig att tolka och skriva algebraiska uttryck. Vi avslutar avsnittet med att tolka och beskriva mönster.

Innehåll

            

Mål för avsnittet

Du kommer att utveckla kunskaper om: 

  • att obekanta tal kan skrivas med en symbol.
  • att lösa och pröva lösningar till ekvationer.
  • att tolka, skriva, beskriva och beräkna värdet av uttryck.
  • att beskriva mönster med ord, bild eller symboler.

 

Vi kommer att arbeta med förmågorna:

Problemlösning - att du kan välja rätt strategi för att lösa problemet.

Metod - att du kan utföra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Begrepp - att du kan förstå och använda matematiskt språk.

Kommunikation - att du kan redovisa dina beräkningar och svar genom att prata eller skriva.

Resonemang - att du kan motivera ditt svar och kunna använda uppgiften i andra sammanhang.

 

Matriser

Ma
Ekvationer, uttryck och mönster, årskurs 5

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Begrepp
Du behöver träna mer på att använda dig av likhetstecknet och symbolerna för att beskriva olikheter.
Du vet när du ska använda likhetstecknet =, och du vet när du ska använda symbolerna för att beskriva olikheter ≠, <, >. Ex: Byt ut frågetecknet mot likhetstecknet = eller tecknet för är inte lika med ≠. 4+8 ? 13
Metod
Du behöver träna mer på att lösa enkla ekvationer.
Du kan lösa enkla ekvationer. Ex: Lös ekvationen: 16 – x = 6
Du kan lösa ekvationer med säkerhet, du kan lösa lite svårare ekvationer. Ex: Lös ekvationen: 10-2 = x + 3
Metod,Kommunikation och resonemang
Du behöver träna mer på att kontrollera en lösning till en ekvation, genom att använda dig av prövning.
Du kan kontrollera en lösning till en ekvation, genom att använda dig till prövning. Ex: Är x= 3, en lösning till ekvationen 5 ∙ x = 15
Du kan motivera varför en lösning till en ekvation inte stämmer. Ex: Motivera varför inte lösningen x=3 stämmer som lösning till ekvationen: 6 + x = 10
Begrepp
Du behöver träna mer på att skriva och tolka uttryck.
Du kan skriva och tolka uttryck. Ex: Liam är 16 år och Hanna är 19 år. Kalla Liams ålder för x och skriv ett uttryck för Hannas ålder.
Begrepp och metod
Du behöver träna mer på att använda dig av algebraiska uttryck för att beskriva sträckor och omkrets hos geometriska objekt.
Du kan använda dig av algebraiska uttryck för att beskriva sträckor och omkrets hos geometriska objekt. Ex: Skriv ett uttryck för rektangelns omkrets. Rektangelns längd är 2a och bredden är a.
Du kan räkna ut hur lång en sida i en rektangel är om du får veta omkretsen. Ex: Rektangelns längd är 2a och bredden är a. Rektangelns omkrets är alltså 6a. Hur lång är bredden om rektangelns omkrets är 30 cm?
Metod och problemlösning
Du behöver träna mer på att rita nästa figur i ett påbörjat mönster.
Du kan rita nästa figur i ett påbörjat mönster.
Du kan beskriva hur geometriska mönster är uppbyggda med ord.