👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Filmskapande

Skapad 2021-01-23 18:37 i Gottsta skola Norrtälje
Ett projektarbete där eleverna i år 6 får göra en enkel rörlig film om ett avsnitt i vår svenska historia. Vi arbetar i programmet Movie Maker Live för att redigera filmen. Arbetet kommer att pågå under en stor del av vårterminen i år 6.
Grundskola 4 – 6 Bild Svenska
Under v.2-7 kommer ni att få göra en film enskilt eller i grupp genom att använda iMovie. Det kan vara en instruktionsfilm eller en saga/berättelse och ska rikta sig till barn som är 6-7 år.

Innehåll

Mål

Syftet med undervisningen är att utveckla kunskaper om:

 • hur man kan skapa en film med hjälp av programmet iMovie
 • hur man framställer och presenterar egna bilder så att det blir rörliga. 

 

Det här ska du lära dig

Du ska under arbetets gång utveckla din förmåga att: 

 • skapa bilder med hjälp av olika metoder, material och uttrycksformer.
 • förstå hur en film är uppbyggd med en röd tråd, med början, mitten och slut.
 • kunna filma med en iPad.
 • lära dig de mest grundläggande funktionerna i iMovie.
 • delta i arbetet med att redigera filmen i iMovie.
 • komma med förslag till vad filmen ska handla om,
 • komma med förslag till hur ni lägger upp arbetet,
 • bidra med idéer till ljud som ska användas i filmen
 • ta ansvar och delta aktivt i arbetet med filmskapandet, både när det gäller bilder, filmande och ljud. 

Så här ska vi arbeta

 • Du ska tillsammans med några klasskamrater göra en kortfilm. Ni börjar med att bestämma vad er film ska handla om. 
 • Därefter gör ni ett manus, på filmens alla delar. Tänk på att ni ska ha en tydlig start i filmen, mitten och slut. I början av filmen ska ni tänka på att väcka intresse, presentera personer och miljö. Tänk efter hur det brukar göras i filmer! I mitten är själva handlingen, hur den byggs upp, hur handlingen leder till slutet av filmen.
 • När ni har filmat ska filmen redigeras.
 • Ni kommer att ha 6 lektioner på er att göra klart filmen.

Detta kommer att bedömas

Du kommer att bedömas på din delaktighet i arbetet från början till slut. Du ska visa att du tar aktiv del i arbetet. Se lägsta kunskapskrav för år 6 nedanför.

Uppgifter

 • iMovie-film

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  E 6
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  E 6
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
  Bl  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6