👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi - Människokroppen

Skapad 2021-01-24 09:15 i Ramsta skola Uppsala
Människokroppen
Grundskola 5 Biologi
Detta arbetsområde innebär att du kommer få förståelse för hur människokroppen är uppbyggd samt hur de olika organen samverkar.

Innehåll

 
 
Innehåll
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Människokroppen, dess organ, pubertetet, hälsa och livsstil.

Beskrivning av arbetsområde/tema

Vi kommer att jobba med allt om människokroppen från organens funktion och namn till frågor om hälsa, pubertet och livsstil. 

 

Mål

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

Undervisningen ska, i första hand, syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska samband i människokroppen.

Eleverna ska också utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet.

Eleverna ska, som alltid, ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

 

 

Undervisning och arbetsformer

Vi tittar på filmer, diskuterar, söker fakta, skriver, undersöker och sätter oss in in följande ämnen/rubriker:

Våra sinnen

Huden, musklerna och skelettet

Blodomloppet  med hjärtat, lungorna, levern och njurarna

Matsmältning

Hjärnan och nervsystemet

Puberteten och könsorganen

Hälsa och livsstil

 

 

Bedömning

Vad ska bedömas?

Dina kunskaper om några av kroppens delar och funktionen för dessa ska öka.

Din förmåga att diskutera frågor kring puberteten och sexualitet ska öka.

Din förmåga att se samband mellan hälsa och livsstil ska öka.

Du kan förbereda och genomföra muntliga redogörelser med inledning, innehåll och avslutning och anpassat till syfte och mottagare.

 

Hur ska det bedömas?

Dina kunskaper om några av kroppens olika delar och dess funktioner kommer att kontrolleras vid ett prov.

Din aktivitet, på lektionerna om pubertet och sexualitet, kommer att visa din förmåga att diskutera dessa frågor.

Din muntliga redogörelse kommer att bedömas och då jämföras med dina tidigare prestationer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
    Bi  4-6
  • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
    Bi  4-6
  • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
    Bi  4-6

Matriser

Bi
Biologi - Människokroppen

Förmågan är bedömd, men kunskapskraven är ej uppfyllda
>
Grundläggande kunskaper
>
Samtala och diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Biologiska sammanhang & begrepp
Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
Samband i människokroppen
I utvecklade och underbyggda resonemang om hälsa och sjukdom kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa och sjukdom kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
I välutvecklade och välunderbyggda resonemang om hälsa och sjukdom kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
Använda utrustning
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt och effektivt sätt.
Undersökningar, frågeställningar & planeringar
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematisk utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematisk utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematisk utifrån.
Jämföra resultat & förbättra undersökningar
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
Dokumentera undersökningar
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Upptäckter
Eleven kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.