👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English, Life and death, w 2 - 5

Skapad 2021-01-24 09:26 i Rålambshovsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
During a few weeks we will be working with Wings 9, the Chapter about life and death, but we will also work with other texts connected to different aspects of Life and Death. We will focus on Listening and Reading comprehension.

Innehåll

Lpp, Life and Death w. 2 – 5

The coming weeks we will work with different aspects of Life. We will focus on reading and listening comprehension.

·       Syfte

·        Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

·        Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

·        Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

·        Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

·        Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

 

v. 2    Wings TB s.84 – 87 , A Good Life, 88 – 89, Life after Life+

          questions to the text in TEAMS + p.66(Ex. 14) in WB

          SLI.se Preach Shorts: Godly Evidence + question in TEAMS.

v. 3   Wings TB s. 96 – 99, The Funeral + questions s. 67 WB

        SLI.se   Preach Shorts: Ep 3 Death and the reiki master+ questions in TEAMS

       Preach shorts: Preach shorts: Sel acceptance and a queer bible study + digiexam

 

v. 4  Preparation the test

v. 5 PROV  Hör-och läsförståelse lekt 2.

 

 

 

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.

Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer .

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskuteraoch kommentera innehåll och detaljer.

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer

Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.

I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.

I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med fl yt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

 

Uppgifter

  • Prov engelska, läs-och hörförståelse

  • Prov Läs-och hördörståelse

  • Prov engelska v 5

  • Prov Läs-och hördörståelse