👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

slöjdpåse åk 4

Skapad 2021-01-24 12:11 i Veta skola Mjölby
Grundskola 4 Slöjd
Du syr din egen slöjdpåse som förvaring till ditt slöjdarbete. Den kommer att sys i enfärgat och mönstrat bomullstyg som kommer att dekoreras med dina initialer.

Innehåll

Målet med undervisningen

Du ska:

 • förankra dina kunskaper att sy på symaskinen.
 • lära dig fler begrepp för både symaskinen och för symaskinssömnad.
 • lära dig grundläggande sömnad
 • följa en skriven instruktion
 • sy en förvaring

 

Så här kommer du att arbeta

Du kommer att:

 • Jobba enskilt och samarbeta i par.
 • Följa instruktioner på olika sätt, muntligt, skriftlig och genom att se filmer.
 • Träna på begrepp på olika sätt.
 • Visa att du kan ställa in symaskinen
 • Dekorera påsen med symaskinssömmar
 • Tvinna snoddar som träs i påsens kanal.
 • Utvärdera ditt arbete både under arbetets gång och efter arbetets slut.

 

 Tidsplan: 4-6 veckor

Det här ska bedömas

Hur du kan:

 • Framställa en hållbar påse efter instruktioner.
 • Använda verktyg och redskap på ett säkert och riktigt sätt
 • Visa dina idéer i både form och färg.
 • Ge muntliga och skriftliga omdömen om ditt arbete.
 • Driva ditt eget arbete framåt.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Verktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Enkla former av hantverkstekniker och begrepp som används i samband med dessa.
  Sl  4-6
 • Skisser, mönster och arbetsbeskrivningar, hur de kan förstås och följas.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och reflektion över arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials egenskaper och användbarhet i det egna slöjdarbetet.
  Sl  4-6
 • Hur färg, form och material bidrar till olika uttryck hos slöjdföremål.
  Sl  4-6
 • Resurshushållning genom återbruk av material.
  Sl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven formger och framställer på ett delvis genomarbetat sätt enkla slöjdföremål i olika material och med enkla hantverkstekniker. I slöjdarbetet använder eleven verktyg på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 6
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon idé väljer eleven ett i huvudsak fungerande tillvägagångssätt. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ.
  Sl  E 6
 • Eleven beskriver på ett enkelt sätt arbetsprocessen och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  E 6
 • Eleven formger och framställer på ett genomarbetat sätt enkla slöjdföremål i olika material och med enkla hantverkstekniker. I slöjdarbetet använder eleven verktyg på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  C 6
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon idé väljer eleven ett fungerande tillvägagångssätt. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
  Sl  C 6