👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion

Skapad 2021-01-24 12:18 i Stenbergaskolan åk F-3 Söderhamn
Ett arbete om religionerna: kristendom, judendom och islam.
Grundskola 2 SO (år 1-3) Religionskunskap
Vad handlar religion om? Vad tror vi på? Många människor i världen tror på en Gud eller flera. Många gånger grundar sig våra traditioner på den religion vi tror på. Du kommer få förståelse för vad religion är och att alla människor kan tro olika.

Innehåll

Syfte med arbetsområdet

Kopplingar till läroplan

 • Utveckla kunskap om religioner och andra livsåskådningar i egna samhället och på andra håll i världen.
 • Eleven ska uppmärksammas på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt.
 • Kunna resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar utifrån etiska begrepp och modeller.

 

Beskrivning av arbetsområdet

Du kommer lära dig om kristendom, judendom och islam genom att vi:

 • ser film
 • har högläsning
 • läser faktatexter

Du kommer lära dig om traditioner och olika heliga platser. Vi kommer studera likheter och skillnader i de tre religionerna.

Du kommer att dokumentera ditt arbete genom bild och texter.

Du kommer få bekanta dig med några berättelser ur Bibeln och sjunga några psalmer.

Vi kommer att diskutera livsåskådningar och moraliska frågor.

Bedömning av arbetsområdet

Jag kommer bedöma att du kan:

 • beskriva något om de tre religionerna, symbol och högtid.
 • beskriva några platser för religionsutövning.
 • enkelt återge någon berättelse ur Bibeln.
 • muntligt diskutera olika livsfrågor.

 

Tidsperiod: vt -21

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3

Matriser

Re SO
Du kan nu:

Beskriva några platser för religionsutövning och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
Ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
Återge delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln.
Aktivt delta i samtal om livsfrågor.