👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Decimaltal

Skapad 2021-01-24 14:31 i Kungsbergsskolan F-6 Linköping
Introduktion av decimaltal, år 5.
Grundskola 4 – 6 Matematik
I detta kapitel kommer vi att lära oss om decimaltal och talsorterna tiondel, hundradel och tusendel.

Innehåll

Mål/syfte:

Efter genomgånget kapitel ska vi ha utvecklat kunskaper om:

 • positionssystemet för tal i decimalform
 • att placera decimaltal på tallinjen
 • att jämföra och storleksordna tal i decimaltal

Viktiga begrepp:

 Decimaltecken, talsort, positionssystemet, decimaltal, tal i decimalform, tiondel, hundradel, tusendel.

Så här arbetar vi:

Genomgångar i helklass

Arbete i matteboken

Praktiska övningar och spel

Titta på filmklipp

Övningar på elevspel och bingel

Genom att fylla i och arbeta med mattekollen.

Så här visar vi vad vi har lärt oss:

Genom aktivt deltagande under lektionstid

Genom att fylla i mattekollen

Genom ett skriftligt prov i slutet utav området

Uppgifter

 • Prov, decimaltal

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6