👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminsplanering VT21

Skapad 2021-01-24 15:19 i Östbergaskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 3 Bild Svenska som andraspråk Teknik Matematik Svenska
Terminsplanering åk 3 VT21 (Förändringar kan ske under terminen.)

Innehåll

 

 Terminsplanering år 3 vårterminen 2021

 

 

 

 

  V

 

   Svenska

 

    Teknik

 

Bild

 

Matematik

 

3

 

Uppstart

Nyckeln till skatten+

Arbetsbok kap 18

Läsförståelse

 

Handstil

 Robotar och AI

 

-

Bråk: del av helhet

s.110-113

 

4

 

Läsförståelse

Faktatext Istiden

Berättelser

 

Dubbelteckning

 

 Mera teknik- Vad är programmerat?

 

 

Rita mammutar

Bråk del av antal s.117-119

Kort division s.84-88

Utematematik-bråk

Kap 6 Algebra s.130-134

Proportionella samband s. 136-137

 

5

Fakta om Jägarstenåldern

Substantiv/adjektiv/verb

 -

Rita bild till Jägarstenåldern

Kap 7 Tal 0-10000

Huvudräkning

Problemlösning

 

6

Nyckeln till skatten+

Arbetsbok 19

Substantiv/adjektiv/verb

Stj- stavning

Programmering

 -

Kap 7:

Tal 0-10000

Huvudräkning

 

Problemlösning

 

7

Nyckeln till skatten+

Arbetsbok 20

Källkritik/nätsmart

Handstil

 Teknik i vardagen

Vinterbild/No

Geometriska objekt

Problemlösning

 

8

Nyckeln till skatten+

Arbetsbok 21

Källkritik/nätsmart

Handstil

 Viktiga uppfinningar

-

Kap 8:

Likheter, =

Addition – strategier, uppställning

Subtraktion – strategier, uppställning med och utan växling

Problemlösning

 

9

LOV

LOV

LOV

LOV

 

10

Nyckeln till skatten+

Arbetsbok 22

Tala/samtala/lyssna

Inför NP

Handstil

    Viktiga uppfinningar

Måla/tekniker

Geometri

Mäta

Problemlösning

Grupp-muntligt/föra resonemang

 

11

Nyckeln till skatten+

Arbetsbok 23

Tala/samtala/lyssna

Inför NP

Handstil

-           -

Porträtt

Kap 8:

Sannolikhet

Grupp-muntligt/föra resonemang

 

12

Berättelser

Handstil

Tj-stavning

NP-start

-          -

-

Kap 9:

Kombinatorik

Repetition

Tid – uppskatta och jämföra, sekund, minut

Klockan – tjugo i, tjugo över, fem i halv, fem över halv

 

13

Berättelser

Sj-stavning

Handstil

 -

-

Kap 9:

Distributiva lagen

Problemlösning

 

14

Faktatext

Interpunktion och meningar

Handstil

-

Måla/grundfärger

Kap 9:

Massa och vikt

Problemlösning

 

15

LOV

 

LOV

LOV

LOV

 

16

Faktatext

Handstil

 

-

-

Repetitions kap

Taluppfattning och tals användning

s.83-92

 

17

Berättande text

Handstil

 

-

-

Repetitions kap

Bråk s.92-94

Problemlösning

 

18

Berättande text

Återberätta

Handstil

 

 -

 

Repetitions kap

Fyra räknesätt

Rimlighet s.95-104

Problemlösning

 

19

Fakta om fjärilens livscykel

Handstil

 

 -

 

Repetitions kap

Fyra räknesätt

Rimlighet s.95-104

Problemlösning

 

20

Fakta om fjärilens livscykel

Handstil

 

 -

 

Algebra s.106-108

Geometri s.111-117

Problemlösning

 

21

Nyckeln till skatten+

Arbetsbok kap 23

Instruerande text

Handstil

 

 -

Fjärilar

Sannolikhet och statistik s.124-125

Samband och förändring s.128

 

22

Nyckeln till skatten+

Arbetsbok kap 24

Dikter och prosa

 NP-slut

 

 Temadagar teknik

Bygg uppfinning

Sommarbilder/dikt

Problemlösning

s.133-135

 

23

Avslutningsvecka

Göra klart

Avslutningsvecka

Göra klart

Avslutnings-

vecka

Göra klart

Avslutningsvecka

Göra klart