👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden

Skapad 2021-01-24 15:56 i Grundsärskolan Stenungsund
Grundsärskola 1 – 3 Naturorienterande ämnen Bild Svenska
Vi lär oss om rymden.

Innehåll

Innehåll

Vi arbetar med rymden och lär oss vad som finns där.

Vi lär oss namnen på planeterna i solsystemet.

Vi tar reda på fakta om de olika planeterna.

Vi tittar på filmer och läser om hur astronauter kan leva i rymden.

Vi lär oss vad tyngdlöshet är.

Vi lär oss om solen-jorden- månen och hur det snurrar runt varandra. 

Vi tittar på film, arbetar med uppgifter på smartboarden, spelar spel och jobbar med olika estetiska verktyg.

Vi arbetar med läsförståelse utifrån temaboken Pelles planetfärd.

 

Mål

När du är klar med temat ska du:

 • Forska om någon av planet.
 • Göra en presentation om en planet.
 • Jämföra bilder med varandra.
 • Delta i samtal kring vad som finns i rymden.
 • Delta i samtal kring tyngdlöshet.
 • Delta i samtal kring hur solen-jorden-månen förhåller sig till varandra.
 • Svara på frågor kring boken Pelles planetfärd.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med olika verktyg, tekniker och material,
  Bl
 • jämföra och reflektera över bilder,
  Bl
 • söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden,
  NO
 • genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning, och
  NO
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
  Sv
 • skriva texter för olika syften och mottagare,
  Sv
 • bearbeta innehållet i litteratur, bilder, film, teater, drama och andra medier, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri och modellering.
  Bl  1-3
 • Presentation av eget bildskapande.
  Bl  1-3
 • Några verktyg och tekniker för bildframställning.
  Bl  1-3
 • Material som kan användas vid framställning av två- och tredimensionella bilder, till exempel papper, lera och naturmaterial.
  Bl  1-3
 • Sol, måne och planeter.
  NO  1-3
 • Människokroppen och kroppsdelarnas namn och funktion.
  NO  1-3
 • Dokumentation och redovisning av undersökningar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Hur man kan använda omskrivningar och visuell förstärkning, till exempel bilder och tecken, för att förstå och göra sig förstådd.
  Sv  1-3
 • Kommunikation för olika syften. Lyssna, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och känslor.
  Sv  1-3
 • Hur man genomför presentationer inför en eller flera personer. Bilder och annat som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Lässtrategier för att avkoda och förstå elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter, till exempel meddelanden.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och samband mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Skriftspråkets uppbyggnad. Mellanrum mellan ord, stor bokstav och punkt.
  Sv  1-3
 • Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med bildstöd och talsyntes kan användas när man skriver.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn: rim, ramsor, sånger, bilderböcker och sagor.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter för barn, till exempel faktatexter.
  Sv  1-3