Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Linoliumtryck

Skapad 2021-01-24 17:06 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Bild
Du ska göra en bild med temat "Stad" eller "Land". Teknik linoliumtryck.

Innehåll

 

Linoliumtryck  Ett linoliumtryck är ett högtryck d v s de partier/ytor som inte är bortskurna färgas in med färg med hjälp av en vals.

 

Det färdiga trycket blir svart på ett vitt papper. Men du kan också experimentera med färgat papper och papper som du preparerat genom att måla och låta torka innan du trycker på det!

 

Du ska göra minst två tryck av  din bild, varav ett i svart/vitt (måste ske i skolan).

 

Obs! Trycken ska tekniskt sett vara bra dvs. de svarta partierna ska vara svarta och ingen färg ska ha trillat ner i skårorna/det bortskurna.

 

Exempel: Du trycker ett svart/vitt tryck, ett på ett färgat papper eller ett med en egen gjord bakgrund. Du kan testa att trycka med flera färger eller trycka på ngn annan bakgrund Kort sagt du kan Experimentera!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temat är ”Stad/Land”. Vad är stad för dig? Vad är land/landet för dig? Vilka associationer får du?  

Lite inspiration: 

https://youtu.be/Z988UVEx32w      (Snabbversion 4.39 min)

https://youtu.be/85U9SfHSSb8      (Lite skärteknik 3.05 min)

 

https://youtu.be/mVvnxb-EFp8       (Hur man gör ett snyggt tryck 8 min) 

 

Uppgifterna finns nedan med stegvisa anvisningar!

 

Uppgifter

  • Linoliumtryck steg 1-4

Matriser

Bil
BIld och form 1a2

Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Redogörelse av uppgifter och analys.
Eleven gör enkla bildtolkningar, redogör översiktligt för bildens byggstenar och diskuterar översiktligt bildbetydelser i samband med det egna arbetet. Eleven använder med viss säkerhet relevanta begrepp.
Eleven gör välgrundade bildtolkningar, redogör utförligt för bildens byggstenar och diskuterar utförligt bildbetydelser i samband med det egna arbetet. Eleven använder med viss säkerhet relevanta begrepp.
Eleven gör välgrundade och nyanserade bildtolkningar, redogör utförligt och nyanserat för bildens byggstenar och diskuterar utförligt och nyanserat bildbetydelser i samband med det egna arbetet. eleven använder med säkerhet relevanta begrepp.
omdöme av andras bilder och reflektioner.
enkla bedömningar av egna och andras bilder samt enkla reflektioner över sammanhanget och bildens funktion.
välgrundade bedömningar av egna och andras bilder samt välgrundade reflektioner över sammanhanget och bildens funktion.
välgrundade och nyanserade bedömningar av egna och andras bilder samt välgrundade nyanserade reflektioner över sammanhanget och bildens funktion.
Handlag och tekniker
Eleven hanterar med visst handlag material och tekniker för att åstadkomma önskade visuella effekter.
Eleven hanterar med gott handlag material och tekniker för att åstadkomma önskade visuella effekter.
Eleven hanterar flexibelt och med mycket gott handlag material och tekniker för att åstadkomma önskade visuella effekter.
Användning av metoder, konstruktioner och dokumentering
I sitt bildskapande använder eleven med viss säkerhet olika metoder. Dessutom bearbetar och löser eleven enkla bildkonstruktionsproblem, experimenterar med viss säkerhet samt använder inspirationskällor i lämpliga situationer.
I sitt bildskapande använder eleven med viss säkerhet olika metoder. Dessutom bearbetar och löser eleven bildkonstruktionsproblem, experimenterar med viss säkerhet och finner ibland oväntade lösningar på problem samt använder inspirationskällor i lämpliga situationer.
I sitt bildskapande använder eleven med säkerhet olika metoder. Dessutom bearbetar och löser eleven bildkonstruktionsproblem, experimenterar med säkerhet, tar risker och finner ibland oväntade lösningar på problem samt använder inspitationskällor i lämpliga situationer.
presentation och redovisning
Eleven presenterar och visar sitt arbete för andra samt redovisar översiktligt sina intentioner med bilden.
Eleven presenterar och visar sitt arbete för andra samt redovisar utförligt sina intentioner med bilden.
Eleven presenterar och visar sitt arbete för andra samt redovisar utförligt och nyanserat sina intentioner med bilden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: