Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ÅK 8 Teknik (Sara Söder)

Skapad 2021-01-24 17:43 i Vinsta grundskola västra Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Teknik
Vi kommer att arbeta med kapitel 1-3 i läroboken Teknik Direkt under vecka 4 - vecka 12. Alla elever har ett konto på Studi.se, där finns det en mängd korta animerade filmer med tillhörande quiz. Vi kommer att titta på filmer i skolan, i helklass och enskilt, men det är jättebra om ni också använder Studi.se hemma. Det är bra om eleverna tar med sig hörlurar till skolan så att var och en kan titta på film i sin egen takt på lektionerna.

Innehåll

Kapitel 1 ”Tekniken i centrum 

Sidnummer 

Innehåll 

8-12 

 

Avsnittet TEKNIK LÖSER PROBLEM handlar om 

 

 • hur vi löser några vardagliga problem med hjälp av teknik 
 • hur olika faktorer, till exempel klimatet, påverkar våra tekniska lösningar 
 • varför vi hela tiden utvecklar ny teknik 

 

13-15 

 

Avsnittet TEKNIKENS FYRA FUNKTIONER handlar om 

 

 • hur teknikens fyra funktioner kan beskriva hur teknik används 

 

 

Kapitel 2 ”Tekniska lösningar 

Sidnummer 

Innehåll 

22-31 

 

Avsnittet UTVECKLINGSPROCESSEN - FRÅN IDÉ TILL PRODUKT handlar om 

 

 • teknikutvecklingsarbetets olika faser och hur faserna i arbetsprocessen hänger samman 
 • vad som kan påverka dig att välja en viss produkt 
 • hur tekniska lösningar kan bidra till en hållbar utveckling 

 

32-41 

 

Avsnittet TEKNISK DOKUMENTATION handlar om 

 

 • att göra manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser 
 • att skriva enkla tekniska rapporter som beskriver teknikutvecklingsarbetet 

 

 

Kapitel 3 ”Teknikutveckling 

Sidnummer 

Innehåll 

52-54

 

 

Avsnittet TEKNIKUTVECKLINGEN GÅR STEGVIS handlar om 

 

 • hur en särskild teknisk lösning har förändrats stegvis 
 • hur tekniken förändras stegvis 

 

55-58

 

Avsnittet TEKNIKUTVECKLINGENS DRIVKRAFTER handlar om 

 

 • olika drivkrafter bakom teknikutveckling 
 • hur teknikutvecklingen påverkas när samhället förändras
 • varför teknikutvecklingen går allt fortare 

 

59-67 

 

Avsnittet UTVECKLING AV TRANSPORTER PÅ LAND handlar om 

 

 • utvecklingen av hjulet och hur det har påverkat teknikutvecklingen
 • hur en ångmaskin respektive en förbränningsmotor fungerar
 • några tekniska lösningar som har bidragit till utvecklingen av transportmedel på land

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: