👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

First Step

Skapad 2021-01-24 18:36 i Växsjö Byskola - Grundskola Växsjö Byskola
Grundskola 4 – 5 Engelska
I övningsboken First Step kommer vi att arbeta med grundläggande engelsk grammatik. Vi kommer även att repetera siffror, färger, klockan, kroppens delar, väder, frukt och grönsaker.

Innehåll

Under vårterminen arbetar vid med läromedlet First Step.
Vi kommer att arbeta med olika övningar i grundläggande engelsk grammatik.
Vi kommer även att repetera siffror och färger, klockan och månader och årstider.

SYFTE
Genom att arbeta med engelsk grammatik ska du ges förutsättningar att:
- utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. 
- formulera dig och kommunicera i tal och skrift. 
- kunna använda olika hjälpmedel för lärande och förståelse. 
- utveckla din språkliga säkerhet.

ARBETSSÄTT
Du kommer att få lärarledda genomgångar av grammatiska moment.
Du kommer att få arbeta med grammatikövningar och fast språkliga uttryck.
Du kommer att få bearbeta det du skriver och säger.

BEDÖMNING
Du kommer att bedömas utifrån dina kunskaper i att:
- formulera dig muntligt och i skrift.
- bearbeta och förbättra egna framställningar.
- uttrycka dig anpassat efter syfte, mottagare och situation.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6

Matriser

En
First step åk 4-5

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Lyssna, förstå och tolka
 • En
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad engelska i lugnt tempo från olika medier. Du visar din förståelse genom att i enkel form berätta och kommentera innehållet. Du kan också följa instruktioner på ett godtagbart sätt.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo. Du visar din förståelse genom att i enkel form berätta och kommentera innehåll och detaljer. Du kan också följa instruktioner på ett tillfredsställande sätt.
Formulera sig, kommunicera i tal och anpassa språket
 • En
Du kan formulera dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar i samtal om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande i muntliga framställningar av olika slag.
Språkliga strategier
 • En
Du kan välja och använda dig av någon strategi (gissa, logisk slutsats, bilder, rubriker, med hjälp av sammanhanget, lexikon, datorprogram) som löser problem i och förbättrar interaktion, lyssnande och läsning.
Du kan välja och använda dig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen. Du kan i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för lyssnande och läsning.
Läsa, förstå och tolka olika texter
 • En
Du kan läsa och förstå det mest väsentliga i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar din förståelse genom att i enkel form berätta och kommentera innehållet. Du kan också följa instruktioner på ett godtagbart sätt.
Du kan läsa och förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i vardagliga och välbekanta texter. Du visar din förståelse genom att i enkel form berätta och kommentera innehåll och detaljer. Du kan också följa instruktioner på ett tillfredsställande sätt.
Formulera sig, kommunicera i skrift och anpassa språket
 • En
Du kan formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar i skriftliga framställningar av olika slag. Du kan gör enstaka enkla förbättringar av texten.
Du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande (använda sambands-, bindeord och röd tråd) med ord, fraser och meningar. Du kan göra enkla förbättringar i egna texter.
Livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser
 • En
Du kan i enkel form kommentera några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser.
Du kan i enkel form kommentera några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser.