👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Vatten

Skapad 2021-01-24 19:08 i Almekärrsskolan Lerum
Mallen har följande rubriker; Syfte,Centralt innehåll,Undervisning och Bedömning
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Vatten är det vanligaste och viktigaste ämnet på jorden och vi möter det det i olika former i vår vardag. Inget vatten försvinner från jorden utan vi använder samma vatten om och om igen. I det här temaarbetet kommer fokus främst vara på vattnets olika former - egenskaper, övergångar och kretslopp

Innehåll

Syfte (LGR 11)

Syftet med undervisningen i tema vatten är att du ska få möjlighet att öva på att genomföra systematiska undersökningar, använda kemins begrepp, modeller och teorier för att kunna beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Centralt innehåll

Material och ämnen i vår omgivning Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.

Metoder och arbetssätt Enkla naturvetenskapliga undersökningar. Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Undervisningens innehåll

Du kommer att få

 • se film
 • ta del av fakta i text och från bilder
 • gör undersökningar (experiment)
 • sjunga och lyssna på musik
 • samtala, diskutera samt dokumentrera i text och bild utifrån innehållet i undervisningen

Ord och begrepp inom ämnesområdet: fast, flytande, gasform, is, flytande vatten, ånga, kretslopp, värms upp, kokning, avdunstning, kyls ned, stelning, kondensering

 

Förmågor i fokus och bedömning

Utifrån undervisningens varierade innehåll har du möjlighet att träna på att utveckla

 • begrepp, förklara och beskriva
 • kommunicera, argumentera och granska
 • exprimentera på ett naturvetenskapligt sätt

Vid bedömningen tittar på din förmåga att 

 • ge exempel på egenskaper hos vatten och relaterat till egna iakttagelser
 • utifrån tydliga instruktioner utföra enkla undersökningar som handlar om vatten
 • dokumentera dina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och använda dig av din dokumentation i diskussioner och samtal

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3