Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SP åk 8 Planering VT21

Skapad 2021-01-24 19:41 i Öjersjö Storegård Partille
Grundskola F
Planering åk 8

Innehåll

Arbetsområde: En la ciudad

 

Syfte: Förstå innehållet i talat språk och texter där man beskriver området där man bor, hur man tar sig till skolan och jobbet samt frågar om och beskriver vägen. Kunna beskriva området där man bor, hur man tar sig till skolan och jobbet samt fråga om och beskriva vägen i tal och skrift. Utveckla olika språkliga strategier, samt reflektera över livsvillkor och kulturella företeelser i olika sammanhang i den spansktalande världen och jämföra med egna erfarenheter.

 Innehåll: Kunna beskriva området där man bor,

berätta hur man tar sig till skolan, fråga om och förklara vägen. Reflektera över hur spanskan skiljer sig åt i de olika spansktalande länderna.

 Arbetsområde:  En el restaurante

 Syfte:  Förstå innehållet i talat språk och texter där man beskriver maträtter, bedömer restauranger och beställer mat. Kunna beskriva maträtter och restauranger samt beställa mat och fråga efter ingredienser. Utveckla olika språkliga strategier, samt reflektera över livsvillkor och kulturella företeelser i olika sammanhang i den spansktalande världen och jämföra med egna erfarenheter.

 Innehåll:  Kunna beskriva restauranger och maträtter samt gå på restaurang och beställa mat. Reflektera över matvanor i Spanien.

 Arbetsområde: ¡Vamos!

 

Syfte: Förstå innehållet i talat språk och texter där man använder

sig av ord och fraser typiska för att göra upp planer och bestämma

träff. Kunna formulera sig i tal och skrift samt kommunicera när man gör upp planer och bestämmer träff med någon och utveckla olika språkliga strategier.

 

Lärandemål/centralt innehåll: Kunna göra upp planer och bestämma

träff med någon.

 

Arbetsområde: El cuerpo y la salud

 

Syfte: Förstå innehållet i talat språk och texter där man besöker apotek och sjukhus, berättar hur man mår och var man har ont samt frågar om vägen. Kunna beskriva hur man mår och var man har ont samt fråga om och beskriva vägen i tal och skrift. Utveckla olika språkliga strategier, samt reflektera över livsvillkor och kulturella företeelser i olika sammanhang i den spansktalande världen och jämföra med egna erfarenheter.

 

Innehåll: Kunna beskriva hur man mår och var man har ont, handla på apotek samt fråga om och beskriva vägen.

 

Arbetsområde: Mi estilo

 

Syfte: Förstå innehållet i talat språk och texter där man handlar kläder och pratar om sin stil, beskriver vad man har gjort och planerar vad man ska göra. Kunna berätta om sin stil, vilka kläder man gillar. Utveckla olika språkliga strategier., Reflektera över klädstilar genom tiderna samt över livsvillkor och kulturella företeelser i olika sammanhang i den spansktalande världen och jämföra med egna erfarenheter.

 

Innehåll: Kunna beskriva sin (kläd)stil och prata om planer för vad man ska göra. Reflektera över hur spanskan skiljer sig åt i de olika spansktalande länderna.Arbetsområde: ¿Qué vas a hacer?

 

Syfte: Förstå innehållet i talat språk och texter där man berättar vad

man gör, ska göra och har gjort i skolan, på lovet, under en resa. Kunna formulera sig i tal och skrift samt kommunicera där man berättar vad man gör, ska göra och har gjort och utveckla olika språkliga strategier.

 

Innehåll: Berätta vad man gör, ska göra och har

gjort i skolan, på ett lov eller en resa.

 

Kunskapskrav för betyget E

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning. Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Kunskapskrav för betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget C

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning. Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Kunskapskrav för betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget A

Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning. Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: