Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biografier

Skapad 2021-01-24 20:13 i Vasa Real Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Svenska Svenska som andraspråk
Under detta arbetsområde kommer du att få bekanta dig med genren biografi. Du kommer bland annat att få läsa utdrag ur biografier, se dokumentärer samt skriva en egen biografi.

Innehåll

 

Inledning

 

Under detta arbetsområde kommer du att få bekanta dig med genren biografi. Du kommer bland annat att få läsa utdrag ur biografier, se dokumentärer samt skriva en egen biografi.

Förmågor

De förmågor eleverna kommer att kunna utveckla är att

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift, 
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • söka information från olika källor och värdera dessa.

Centralt innehåll

Läsa och skriva

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Berättande texter och sakprosatexter

 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag. 

Språkbruk

 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Informationssökning och källkritik

 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

 

Veckoplanering (preliminär)

v. 3

·       Introduktion av arbetsområdet

·       Vad är en biografi?

v. 4-6

·       Läsa biografier och titta på dokumentärer

·       Söka information och skriva biografi

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: