Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Multiplikation och division vt21 v.4-11

Skapad 2021-01-24 20:48 i Konradsbergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 Matematik
Vi arbetar med multiplikation och division under v.4-11. Vi tränar på multiplikationstabellerna, lär oss olika räknemetoder för att beräkna större multiplikationstal och kort division med rest.

Innehåll

Vad? 

Utveckla kunskaper och förståelse för räknesätten multiplikation och division. 

 

Varför?

Undervisningen i matematik ska ge dig möjlighet att utveckla din förmåga att: 

- uttrycka och lösa problem och värdera valet av metoder.

- använda och analysera matematiska begrepp och hur de hänger ihop med varandra.

- välja och använda matematiska metoder som passar bra för att göra beräkningar och lösa uppgifter. 

- förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt.

- använda olika matematiska uttryck för att diskutera frågeställningar, beräkningar och slutsatser. 

 

Hur? 

Arbetsmetoder:

• Gemensamma genomgångar av nya moment som tas upp i kapitlet.

• Diskussion och samtal i helklass och i grupper. Vi löser olika uppgifter tillsammans och diskuterar olika strategier och lösningar.

• Arbeta i matteboken Prima Formula 4.

• Diagnos på kapitlet.

• Mattelekar och spel som tränar multiplikation och division.
• Enskild multiplikationsträning med hjälp av dataprogram, t ex www.elevspel.se, NOMP 

• Läxor: Varje torsdag har vi NOMP-läxa.

 

Utvärdering

- Bedömning under arbetets gång.

- Kapitelprov v.11.

 

När du har arbetat med detta kapitel ska du kunna...
• använda samband mellan multiplikation och addition (3+3+3+3 = 4 • 3 = 12).
• multiplikationstabellerna upp till 10 • 10.
• använda samband mellan division och multiplikation.
• beräkna division och multiplikation med stora tal. (t.ex. 3 • 58, 174/3)
• välja sätt att lösa problem och kontrollera svar.

• multiplicera tal med 10, 100 och 1000.

• begreppen multiplikation, kort division, faktor, produkt, täljare, nämnare, kvot.

Resurser

 

Uppgifter

  • Matteprov på kap.4 "Multiplikation och division".

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: