Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi : Tema Kartan, klimatet och zonerna och människan

Skapad 2021-01-24 22:06 i Sinntorpsskolan 4-9 Mölndals Stad
Grundskola F – 9
Varför ser kartan ut som den gör? Varför behöver vi gradnätet? Vilken är den perfekta kartan? Vad är en klimatzon för något? Varför är det öken i Sahara? På vilka sätt påverkar människan de olika livsmiljöerna i världen? Vad händer om Golfströmmen upphör? Vad är en sårbar plats? Detta och mycket mer kommer vi att försöka få svar på i detta arbetsområde. Häng med!

Innehåll

Under de här veckorna kommer vi att arbeta med geografi geografi. Vi kommer att inleda temat med det centrala innehållet i LGR11 som heter Geografins metoder, begrepp och arbetssätt.  Som ingång har vi naturgeografin, men vi kommer naturligtvis att arbeta ämnesövergripande inom SO. Framför allt när vi arbetar med Klimat och väder kommer vi att komma in på miljö.

 

SYFTE

 • Analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen 

 • Utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen. 

 • Göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor.  

 

Centralt innehåll 

Livsmiljöer 

 • Jordens klimat - och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.  

 • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen 

 

Geografins metoder, begrepp och arbetssätt 

 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter. 

 • Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor. 

 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på Internet, till exempel satellitbilder. 

 • Fältstudier av natur- och kulturlandskap, till exempel av samhällsplanering i närsamhället. 

 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi. 

 
Miljö, människor och hållbarhetsfrågor 

 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur - och kulturlandskapet. 

 • På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker. 

 

Arbetssätt: 

Vi kommer att arbeta med tre
delar/mindre teman:

1.Kartan
2.Klimat och zoner
3.Minitema Landet (Geo+SH):
Du och din grupp  skapar ett land utifrån geografiska studier av det geografiska läget du har valt att placera landet i med avseende på klimat, vegetationszon, tidszon m.m. samt kulturgeografiska förutsättningar så som befolkningsstruktur, naturresurser, ekonomi och förbindelser med omvärlden. Mer ingående instruktioner får du i instruktionshäftet.

Korta föreläsningar
Gruppdiskussioner
Läsning + instuderingsfrågor
Film + instuderingsfrågor
Övningar med olika typer av kartor
Kortare grupparbete (landet)
Individuella uppgifter
Jämförande analyser av geografiska platser

Material:
Geografiboken utkik
Filmer från NE
Andra källor

Redovisning

Arbetet kommer att redovisas på olika sätt.

Del1+2: Mindre prov och quiz
Del3: Gruppredovisning + individuell reflektionsuppgift

bedömning: 
Vi kommer att ha kortare prov och mindre inlämningar.
Grupparbetet kommer att bedömas, men den individuella delen är det som väger tyngst i ditt omdöme.

Matriser

Bedömningsmatris i geografi åk 7-9 Sinntorpsskolan

De förmågor som bedömts är markerade. Övriga förmågor har inte behandlats ännu.

På väg att uppvisa grundläggande förmåga
Uppvisar grundläggande förmåga
Uppvisar god förmåga
Uppvisar mycket god förmåga
Samspel mellan människa, samhälle och natur.
Eleven är på väg att uppvisa grundläggande förmåga.
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Geografiska begrepp.
Eleven är på väg att uppvisa grundläggande förmåga.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Miljö
Eleven är på väg att uppvisa grundläggande förmåga.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Källkritik
Eleven är på väg att uppvisa grundläggande förmåga.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Fältstudier
Eleven är på väg att uppvisa grundläggande förmåga.
Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt.
Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett relativt ändamålsenligt sätt.
Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Namngeografi
Eleven är på väg att uppvisa grundläggande förmåga.
Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har mycket goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

Ny rubrik

På väg att uppvisa grundläggande förmåga
Uppvisar grundläggande förmåga
Uppvisar god förmåga
Uppvisar mycket god förmåga
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: