Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trygghetens aktionsforskningsfråga. vt-21

Skapad 2021-01-25 05:14 i Brudhammar Stenungsund
Den viktiga leken.
Förskola
Vad händer om vi pedagoger är mer delaktiga i barnens lek?

Innehåll

Förutsättningar: Tryggheten har 14 barn barn mellan 2-5, barn med annat modersmål och barn i behov av särskilt stöd. Vi är en sammansvetsad personalgrupp som är lyhörda på barnens behov och har barnet i fokus. 

innehåll: 
Leken är ett kunskapsinnehåll i sig, nämligen att lära sig leka. Undervisningen är att hitta former för att lära sig lekens grundregler, ömsesidighet, samspel och turtagning. 

Vart vill vi: Vi vill att alla barn utvecklar sin förmåga och förståelse för lekreglerna, och få ett ökat socialt samspel med varandra. Få en ökad kunskap om världen genom lek. Få möjlighet att låta fantasin ta oss till nya världar och få vara kvar i magin som leken ger. 

 

Metod:  

1Vi ska vara mer närvarande under stora delar av dagen i barnens lek.

 

 

 

Aktionsforskningsfrågan: Vad händer om vi pedagoger är mer delaktiga i barnens lek?

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: