Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi årskurs 9

Skapad 2021-01-25 07:56 i Tappströmsskolan Ekerö
Grundskola 9 – 0 Biologi
Livet började som en cell som kunde dela sig. Nu finns fler organismer än man kan tänka sig. Både encelliga och flercelliga. Hur blev det så? I årskurs 9 lär vi oss om hur DNA och evolutionen fungerar.

Innehåll

Tidsperiod

Vi läser biologi fram till vecka 12. 

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

Lärandemål kommer finnas tillgängliga i elevteamen under Biologikanalen under fliken Filer. Nedan beskrivs innehåller översiktligt. 

Vi kommer börja med att förstå hur DNA används i cellen och hur vi ärver DNA från våra föräldrar. Därefter lär vi oss om genteknik och vi med nya moderna tekniker kan ändra levande organismer så de får önskade egenskaper - inklusive oss själva!

Vi avslutar biologin med evolutionsteorin. Med hjälp av evolutionsteorin kommer ni kunna förklara hur giraffer har fått så långa halsar och varför påfåglar en sådan, tillsynes, överdriven fjäderdräkt. 

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

Vecka 8 genomför vi ett DigiExamprov på moment 1 Genetik och moment 2 Genteknik. Inför provet kommer vi även att genomföra en skriftlig uppgift där man övar på att ta ställning kring genteknikens möjligheter och risker. Detta kommer också testas på DigiExamprovet. 

 

Vecka 12 genomför vi ett bedömningstillfälle på Moment 3 Evolution. Hur detta kommer ske kommer vi tillsammans överens om. 

Hur ska vi nå dit? (Planering och hänvisning till material)

Nedan syns den planering som vi kommer arbeta utifrån i biologin. Längst ner finns länk till Gleerupsplaneringen (sidorna i boken). Läxor kommuniceras via Meddelandefunktionen i Teams.  

Vecka

Ämnesinnehåll

Laborationer

Material

3

Moment 1. Genetik

 

Hur information i DNA används i cellen

 

Vägen DNA till protein

Hitta DNA i kiwi

 

Mikroskopera egna kindceller

 

Gleerupsplanering (länk nedan)

 

PowerPoints (Teams)

 

Anteckningar från lektioner

4

Moment 1. Genetik

 

Hur DNA organiseras och ärvs från föräldrar till barn

 

Hur man kan förutse barns genetiska egenskaper med hjälp av korsningsscheman

 

Könskromosomernas inverkan på färgblindhet och varför sannolikheten för pojke/flicka är lika stor

Undersökning - Hur unik är du?

 

Klassrumsaktivitet sannolikhet flicka/pojke

Gleerupsplanering (länk nedan)

 

PowerPoints (Teams)

 

Anteckningar från lektioner

 

 

Läxa

Klipp om korsningsscheman

https://www.youtube.com/watch?v=WXMUDwwk0JE&t=245s

 

5

Moment 1. Genetik

 

Inverkan och orsaker av mutationer

 

Laboration där mutationers verkan synliggörs

 

Laboration translation. Från DNA till protein. (godislab)

Gleerupsplanering (länk nedan)

 

PowerPoints (Teams)

 

Anteckningar från lektioner

 

Läxa

“Så förbättras grödorna av nobelprisad teknik”

6

Moment 2. Genteknik

 

Bakgrund på hur och vad förädlingsarbete på växter och djur har gett oss

 

Hur bioteknik/genteknik används idag för framställning av mat, kemikalier och medicin

 

Den nya gentekniken Crispr och hur den skiljer sig från tidigare tekniker

 

 

 

Dokumentärklipp om Crispr

 

 

 

Gleerupsplanering (länk nedan)

 

PowerPoints (Teams)

 

Anteckningar från lektioner

 

Läxa

“Gensaxen klipper framtidens supermänniska”

 

7

Moment 2. Genteknik

 

Crisprteknikens löften. Hur ska vi tänka kring något så revolutionerande? Vi övar på att ta ställning

 

Repetition

Öva på att ta ställning genom skriftlig uppgift

 

Gleerupsplanering (länk nedan)

 

PowerPoints (Teams)

 

Anteckningar från lektioner

 

 

8

Repetition och PROV

 

 

9

LOV

 

 

10

Moment 3. Evolution

 

Livets tidslinje

 

Darvins fem observationer och tre slutsatser

 

Hur evolutionen fungerar (och inte fungerar)

 

 

 

11

Moment 3. Evolution

 

Naturligt urval jämfört med sexuellt urval

 

Förklara annars svårförklarliga fenomen i naturen med evolutionsteorin

 

 

 

12

PROV

 

 

 

 

Länk till Gleerupsplanering:
https://gleerupsportal.se/planering/2d5877ca-eced-427f-a11b-36864438e4da

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: