Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och kommunikation

Skapad 2021-01-25 07:56 i Snäckbacken Förskola Dibber Sverige AB
Språk och kommunikation,, att erövra språkets magiska värld.
Förskola
Språk och kommunikation är viktiga redskap som vi tillsammans behöver främja och utveckla hos barnen i alla situationer Under hela deras dag hos oss på förskolan. I skrift, tal, berättelser och samtal får barnen möta och bemästra nya kunskaper och begrepp.

Innehåll

Mål och syfte

Att genom lek och kreativitet, samtal, små och stora diskussioner sagor lär vi oss reflektera  och  ge yttryck för våra och andras uppfattningar och känslor. Genom att samarbeta, lära sig fungera enskilt och i grupp får vi en ökad förståelse för oss själva och andra.

Vi vill stärka barnens språk och ge dem möjligheter att uttrycka sig mångsidigt i lek och samspel. Genom ett lustfyllt och lekfullt sätt vill vi stötta barnens utveckling av talspråk, ordförråd och begrepp.

Genomförande

Uppmuntra till diskussioner och samtal, vi utmanar barnen i deras samtal, lek och kreativitet  utifrån barnens förmågor.

Vi arbetar  i mindre grupper för att ge varje barn möjlighet att ta plats. Vi arbetar med små läsgrupper för att öka barnens möjlighet till att uttrycka sig.

Vi sjunger och arbetar med språklekar i olika former

Vi arbetar med bokstäver, skriftspråk   

Vi arbetar med språk och kommunikation genom att använda våra digitala verktyg

Vi lär oss tecken som vi har användning för i vår vardag på Snäckbacken


Dokumentation

Vi dokumenterar barnens nyvunna kunskaper via veckoinformation samt i barnens lär loggar.

 •  

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: