Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teaterprojekt

Skapad 2021-01-25 08:06 i Vintrosa förskola Örebro
Förskola
Vi startar upp vårterminen med ett nytt projekt.

Innehåll

Lekresponsivt undervisningsupplägg 

 

Samtolkning av mål: 

 

Inom ramen för pågående trygghetsprojekt kommer vi ha fokus på social hållbar utveckling.  

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla: 

 • Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra, 

 • Förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livsfrågor i vardagen, 

 • Respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna 

 

Förberedelse och process utifrån frågor med didaktisk koppling: 

 

Vad? Barnen ska ges möjlighet att erfara målen kring normer och värden 

 

Vem/vilka:  Både i helgrupp och i mindre grupper.  

 

Hur?   

Genom dramatisering med rekvisita utifrån förutbestämda situationer som barnen sedan har tillgång till.  

Genom pedagogernas aktiva deltagande i lekar där målområdena kan fångas upp. 

Skapa förutsättningar i lokaler och utomhus för lekutrymme i olika konstellationer.  

 

 

När-Var? Både i planerade vuxeninitierade lekar och i spontana barninitierade lekar.  

 

Varför?  Inom vårt förskoleområdet har vi prioriterat att arbeta med barns inflytande och barns rättigheter.  

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: