Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trollets periodplanering om rörelse våren 2021 !

Skapad 2021-01-25 08:46 i Dibber Trollflöjtens Förskola Dibber Sverige AB
Förskola
Här kommer vi att lägga in vår planering inom området rörelse. Vi utgår från att barnen lär och upptäcker "hundraspråkligt".Med det menar vi att rörelse är inte bara när man har "gympa" utan barnen är i rörelse under hela dagen och använder kroppen för att förstå sin omgivning.

Innehåll

Genom att göra en "mindmap" synliggör vi på hur många olika sätt använder barnen sig av rörelse för att insupa kunskap och hur kan vi tillföra aktiviteter som främjar detta område.

Vår målsättning är att  vi vill att barnen ska känna glädje över att röra sig och att våga prova nytt och känna gemenskap. Barnen ska få möjlighet att lära känna sin kropp och få kroppskontroll. Vi vill att barnen tränar sig på att lyssna på enkla instruktioner.

Vi vill även synliggöra att rörelse finns med i hela barnens utforskande dag på förskolan och att vi aktivt väljer att fokusera på detta målområde.

Vi utgår från att barn lär sig i aktiva utforskande aktiviteter .Vi tänker också att genom en väl genomtänkt lärmiljö så får barnen möjligheter att välja aktiviteter på ett demokratiskt sätt. Undervisning sker hela dagen både planerat och spontant och genom bekräftelse, tillit och delaktighet lär sig barnen om sig själva och sin omvärld.

 

 

 

 

Uppgifter

  • Trollets veckoplanering med fokus på rörelse.

Kopplingar till läroplanen

  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18
  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö 18
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: