Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik VT21 - Gröna gruppen

Skapad 2021-01-25 08:53 i Förskolan Skrindan LiCa förskolor
En gemensam mall för planeringsarbetet på förskolorna inom LiCa förskolor
Förskola
På utflykten, grupptid och i samlingar kommer vi arbeta med matematik på ett lekfullt sätt. I skogen kommer vi använda oss av naturens material.

Innehåll

Barnens intressen, Var är vi? Nuläge

Vad är intressant för barnen? Reflektera utifrån vad barnen gör och säger. Vilka lärprocesser är barnen inne- vad är det barnen försöker förstå?

Barnen visar intresse för att räkna och är gärna med på de aktiviteter som vi erbjuder. De blir nyfikna på saker vi gör och vill lära sig mer, de tar även med sig deras nyvunna kunskap i sin lek och har givande reflektioner tillsammans. De bygger olika former av magnetstavar och klossar. Att räkna antal är något de flesta barnen gör ofta. 

 

Syfte och mål, Vart ska vi?

Syfte - Vårt syfte är att barnen ska utveckla sin förståelse för grundläggande egenskaper för former, antal, mönster, lägesord, parbildning och få undersöka och använda olika matematiska begrepp.

Mål -

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

 • "förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,"
 • "förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,"
 • "förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,"

 

Målkriterier

Vi vet att barnen utvecklas gentemot målen:

*när vi ser barn som har en förståelse för matematiska begrepp. 

*när vi ser barn som är med på våra aktiviteter. 

 

Metod, och material Hur gör vi?

Metod - Hur förbereder vi barnen?
Hur utmanar vi barnen? Hur inspirerar vi barnen?

 • Arbeta med geometri, använda oss av skogens material, bygga former.
 • Bygga geometriska former med klossar och annat byggmaterial på samlingen. 
 • Gå på formjakt! 
 • Leka i skogen och träna på lägesord genom våra uppdragskort.
 • Räkna i samlingen. 
 • Gå på sifferjakt i närmiljön och på avdelningen. 
 • Göra diagram över olika saker på samlingen. 

 

Förutsättningar - Hela gröna gruppen kommer arbeta med detta. Vi gör det i våra tre grupper så vi kan anpassa svårighetsgraden utefter behov. Alla gör inte allt. På samlingen har vi barnen delade i två grupper så vi även där kan nivåanpassa. 

Dokumentation - Hur ska vi dokumentera? (observationer, kamera, iPad, film, text)

Vad ska vi dokumentera? Vi dokumenterar via kamera, barnen är med och fotar, vi antecknar i vår reflektionsmall vad barnen säger och gör. 

Förberedelser, vilket material behövs?

Uppdragskort, både om former och lägesord. Formsången och laminerade små former. Rep, pinnar. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: