Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tre revolutioner VT21

Skapad 2021-01-25 09:13 i Gylle skola Borlänge
Amerikanska och franska revolutionen
Grundskola 7 – 9 Historia
Årskurs 8, vecka 2 och framåt Arbete med amerikanska, franska och industriella revolutionen

Innehåll

Tidsplan

Vi kommer att arbeta med arbetsområdet från vecka 2 och framåt. Slutdatum ej bestämt ännu pga distansundervisning, bestäms när vi är tillbaka i skolan

Arbetssätt

Muntliga lärargenomgångar, filmer och digitalt material.

Du kommer få arbeta med instuderingsfrågor, arbetsblad, skrivuppgifter och diskussionsuppgifter under lektionstid.

Materialet utgår i huvudsak från Digilär.

Lärobok: https://digilar.se/
Användarnamn: användarnamn@edu.borlange.se
Lösenord: Vinter 21

Bedömning och betygsättning

Examinationsform bestäms i samråd med eleverna. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
  Hi  7-9
 • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
  Hi  7-9
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
  Hi  7-9
 • Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
  Hi  7-9
 • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
  Hi  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: