👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Good citizenship

Skapad 2021-01-25 09:20 i Askeby skola Linköping
Grundskola 6 Engelska
What makes a good citizen? What is a citizen? Together with a school in England we will investigate what good citizenship is. We will read, talk and listen to stories. You will write a good citizen guide and in your groups decide what attributes are the most important when it comes to good citizenship.

Innehåll

Innehåll

 • Texter om "citizenship" i olika miljöer
 • Filmer som behandlar goda medborgare i olika milöer

Arbetssätt

 • Gruppdiskussioner
 • Läsa och förstå texter
 • Svara på frågor i grupp och enskilt
 •  

Begrepp

Olika begrepp som handlar om saker en kan göra som bra medborgare, platser där en kan vara medborgare.

 

Bedömning och återkoppling

 • Du kommer att få skriva en "Good citizen guide" som bedöms enligt matris i Unikum
 • Du kommer att få läsa texter på olika nivåer och svara på frågor
 • Återkoppling sker både på lektionstid då vi läser och diskuterar och efter de individuella uppgifterna
 • Ifyllda matriser på Unikum

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6

Matriser

En
Good citizen guide

Ännu ej uppnått E
E
C
A
Formulera sig skriftligt på engelska
Du kan skriva en text om hur någon ska vara för att vara en bra medborgare.
(Skriftligt) Formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
(Skriftligt) Formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
(Skriftligt) Formulerar sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhngande.

En
Good citizenship - reading comprehension

Ännu ej uppnått E
E
C
A
Läsa och förstå
Du kan läsa en text på engelska och förstå vad den handlar om.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer.