Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska åk 7

Skapad 2021-01-25 09:44 i Fruängens skola Stockholm Grundskolor
Spanska åk 7 Planering v.2-11
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Under vårterminen kommer vi att jobba vidare för att utöka kunskaperna i spanska. Vi kommer att läsa nya texter, genomföra hör- och skrivövningar, allt för att öka förståelsen för det spanska språket.

Innehåll

 

Terminsplanering spanska åk  7 VT

 

 

 

v. 3        ¿A qué hora comes? (kap.9)

 

               Mål med kapitlet:

 

               Att kunna

 

·         klockan

 

·         veckodagarna

 

·         berätta om en dag

 

 

 

              Läxa v.3: ord och text s.37

 

 

 

Extra: Más textos s.76 ”Comer en España” + 126 i övn.boken

 

           ¿A qué hora…? Talövning

 

           Repetera veckodagarna och klockan

 

 

 

v.4-5 El abuelo está de visita (kap.10)

 

         Mål med kapitlet

 

         Att kunna

 

·         tala om din fritid

 

·         använda singular av ER-verb: como, comes, come

 

·         använda singular av verbet ir: voy, vas, va

 

 

 

         Läxa v.4: Första delen av kap.10 s.38+39, ord och text

 

         Läxa v.5: Andra delen av texten s.39

 

 

 

Extra: Más textos s.77 ”Un día escolar” + s.127 i övn.boken

 

          Ordförståelse ”El abuelo está de visita”

 

          Träna på två dialoge

 

 

 

v.6-7 ¿Tocas algún instrumento? (kap.11)

 

          Mål med kapitlet

 

         Att kunna

 

·         använda fler fritidsord

 

·         använda frekvensord: ofta, ibland osv

 

·         böja AR-verb och ER-verb i presens

 

         Läxa v.6: ord + text s.40

 

         Läxa v.7: ord + text s.41

 

 

 

Extra: Más textos s.78 ”Rafael habla de su interés en la música” + s.128 i övn.boken

 

          Ordförståelse ¿Tocas algún instrumento?

 

          Översätt text till spanska

 

          Repetera AR- och ER-verb

 

 

 

v.8+10 Yo tengo (kap.12)

 

             Mål med kapitlet

 

            Att kunna

 

·         samtala om vad du har och måste göra

 

·         böja verbet tener i presens: tengo, tienes, osv.

 

 

 

            Läxa v.8: s.42-43, ord+text

 

            Läxa v.10: El perrito y la carne s.44-45

 

 

 

Extra: Más textos s.79 “¿Qué día te gusta más?”, Un poco de geografía s.80 + s.129-130 i    övn.boken

 

          ¿Te gusta el colegio? Frågor om skolan

 

           Repetition av tener och tener que

 

          Repetition av kap.9-12

 

          América Latina s.46-49

 

 

 

v.11   PROV kap.9-12

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9

Matriser

M2
Bedömningsmatris spanska åk 7-9

Rubrik 1

Bedömningsmatris moderna språk
Nivå 1
Betyget E
Nivå 2
Betyget C
Nivå 3
Betyget A
Aspekt 1
Höra
Eleven kans förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Ny aspekt
Läsa
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Ny aspekt
Tala och skriva
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: