Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grodan och hans vänner

Skapad 2021-01-25 09:39 i Centrals förskola Kristianstad
Förskola
Vi har tema litteratur på vår förskola. Vi har därför valt att arbeta med böckerna om Grodan och hans vänner. Böckerna berör många olika ämnen inom förskolans målområden.

Innehåll

Nuläge

Vi har en barngrupp på 20 barn i åldrarna 3-6 år. 18 barn har annat modersmål än svenska. 

Barngruppen har en stor spridning både kunskapsmässigt och socialt. På grund av rådande situation med corona har många barn varit hemma och därmed tappat både språkligt och socialt samspel. 

Utifrån förskolans tema litteratur har vi har valt att arbeta med litteratur som tar upp lika värde, känslor, språk och relationer. 

 

Förskolans prioriterade mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra. Lpfö18

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang med skilda syften. Lpfö18

 

Förskolan ska ge varje  barn förutsättningar att utveckla intresse och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation. Lpfö18

 

Arbetslaget ska ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen. Lpfö18

 

 

Konkretisering av målen 

 

 • Barnen tröstar och hjälper varandra när någon mår dåligt.
 • Barnen lyssnar på varandra och respekterar varandras olikheter.
 • Barnen visar intresse för litteratur genom att de frågar efter fysiska och digitala böcker och hämtar böcker själva.
 • Barnen utvecklar sitt ordförråd successivt och ställer frågor.
 • Barnen är delaktiga och får välja egna aktiviteter både självständigt och tillsammans med kompisar.
 • Vårdnadshavarna visar intresse för vad vi arbetar med i verksamheten.

 

Metod

 • Vi läser böcker och tittar på filmer om grodan och hans vänner under vårterminen.
 • Vi introducerar Grodan och hans vänner som figurer.
 • Barnen får lära känna de olika karaktärerna och deras olika egenskaper.  
   • Grodan - Lika värde, öppen för relationer, skapande.
   • Grisen - Matematik, vetgirig.
   • Ankan - Vänskap och känslor. 
   • Haren - Språk, sagor, böcker, att skriva.
   • Råttan - sång, musik, rörelse.
 • Samlingar med hjälp de olika karaktärerna, en eller flera av figurerna kommer och hälsar på och introducerar en aktivitet utefter sina egenskaper, t.ex. Grisen kommer med en matematisk aktivitet.  Råttan introducerar en rörelseaktivitet etc. 
 • Samlingar med aktiviteter som knyter an till en utvald bok. T.ex. Boken "Grodan är rädd", vi läser den och pratar om känslor och olika rädslor barnen kan ha, olika känslor, olika rädslor. Lära sig lära av varandra kroppsspråk och ansiktsuttryck. Boken "Grodan och kärleken", vi läser den, tittar på filmen, pratar om kärlek, hur känns det att tycka om någon? Skapande aktiviteter. 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: